Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Rozliczenie połączenia metodą nabycia – księgowanie

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 29 lutego 2016
Pytanie:  Spółka z o.o. założona we wrześniu 2015 r. dnia 1 grudnia 2015 r. kupiła zorganizowaną część spółki cywilnej i przejęła pracowników. Cena obejmowała: środki trwałe o łącznej wartości 25.000 zł, towary handlowe o wartości 2.000 zł; wyposażenie o łącznej wartości 40.000 zł; surowce i materiały o wartości 35.000 zł; wartości niematerialne i prawne o wartości 3.000 zł (wszystkie wartości wynikają ze spisu z natury). Ustalono, że różnica pomiędzy ceną nabycia 120.000 zł – ceną składników majątku ujętych w spisie z natury 105.000 zł stanowiąca 15.000 zł jest ceną za bazę klientów, logo, umowy handlowe. Nie zostały zakupione należności i zobowiązania. Spółka zapłaciła PCC w wysokości 2% od wartości kupionych surowców, materiałów, towarów, środków trwałych i wyposażenia oraz 1% od wartości wnip i logo (18.000 zł). Władze spółki nie dokonały wyceny wartości rynkowej zakupionej spółki. Czy prawidłowe będzie wprowadzenie do ksiąg:
 • wn środki trwałe 25.000 zł;
 • wnip 18.000 zł;
 • wyposażenie 40.000 zł;
 • surowce 35.000 zł;
 • towary 2.000 zł;
 • ma rozrachunki z dostawcą;
 • amortyzacja środków trwałych i wnip
- począwszy od stycznia 2016 r. środków trwałych według stawek podatkowych? Czy prawidłowe jest odniesienie bezpośrednio w koszty w grudniu 2015 r. - surowców, towarów i wyposażenia (surowce korygowane są na koniec miesiąca o wykonywany comiesięcznie remanent; towary w sklepach firmowych rozliczane są wg marży zarezerwowanej). Jak ustalić wartość firmy? Czy w sytuacji, gdy władze spółki nie dokonały wyceny (biegły rzeczoznawca) mogą to zrobić w sposób następujący – towary, surowce -cena zakupu, środki trwałe, wnip wg własnej oceny posiłkując się np. wartością księgową środków trwałych? W spółce sprzedającej np. spółka z o.o. kupiła piec piekarniczy w cenie 5.500 zł (w spółce sprzedającej piec miał wartość początkową 18.500 zł, umorzenie 13.721,13 zł, wartość netto 4.778,87 zł), dokonując własnych oceń powstałaby dodatnia wartość firmy np. 20.000 zł wówczas amortyzacji podlegałyby środki trwałe wg stawek podatkowych (podstawy amortyzacji wynikałyby ze spisu z natury) i dodatnia wartość firmy (pozostałe koszty operacyjne, amortyzacja nie krótsza niż 5 lat)? Czy, jeśli z własnych ocen i wyliczeń powstałaby ujemna wartość firmy np. 20.000 zł, czy byłaby ona odnoszona w czasie na - przychody operacyjne, amortyzacja środków trwałych wg stawek podatkowych? Czy władze spółki mogą nie dokonać żadnej wyceny wartości firmy? Czy wartość środków trwałych (podstawa amortyzacji) będzie zawsze wartością ze spisu z natury?

Pozostało jeszcze 72 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

 • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
 • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
 • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (9.00 zł netto) »Przez SMS (10.00 zł netto) »
Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel