Przychody z tytułu umorzenia zobowiązania podatkowego

Pytanie:  Spółce, w której pracuje umorzono podatek od nieruchomości za 2011 r., decyzją wydaną w 2012 r. Spółka ujęła podatek w koszty 2011 r. Czy umorzenie podatku powinnam zaksięgować w 2011 r. jako pozostałe przychody operacyjne, czy dopiero w 2012 r., a więc wtedy kiedy otrzymałam decyzję?
Odpowiedź: 

Przychody z tytułu umorzenia zobowiązania podatkowego powinny zostać ujęte księgach rachunkowych w momencie, w którym otrzymaliście Państwo decyzję, a więc w 2012 r. (art. 6 ust. 1 uor). Przychód ten powinien stanowić pozostałe przychody operacyjne.

Tekst opublikowany: 

19 marca 2012 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

wiper-pixel