Przekazanie towarów handlowych między małżonkami a przychód

Magdalena Płachecka

Autor: Magdalena Płachecka

Dodano: 21 listopada 2013
Pytanie:  Pytanie dotyczy sytuacji w której żona zamykając jednoosobową działalność, przekazuje nieodpłatnie towar w wysokości 20 000,00 zł firmie męża. Obie firmy rozliczają się na podstawie KPiR. Małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej. Czy u męża powstaje przychód z tego tytułu? W jaki sposób zrobić takie przekazanie, by nie minąć się z prawem?
Odpowiedź: 

Przekazanie z firmy żony do firmy męża towarów handlowych objętych wspólnością małżeńską nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego.

Towary zakupione podczas trwania wspólności majątkowej i z majątku wspólnego małżonków są objęte współwłasnością. Oznacza to, że oboje małżonkowie są właścicielami tych towarów. Z uwagi na to, że ustawowa wspólność majątkowa jest współwłasnością łączną, to każdy z małżonków ma prawo do wszystkich towarów, a nie tylko do procentowo określonej części. Z tego względu, przekazanie towarów handlowych między małżonkami pozostającymi we wspólności majątkowej nie spowoduje zmiany właściciela tych towarów, a jedynie zmianę osoby zarządzającej.

Opisane przekazanie towarów z działalności gospodarczej żony do firmy męża nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po jego stronie. Nie mamy tu bowiem do czynienia z żadną formą nabycia. Małżonek od daty przekazania obejmie jedynie zarząd nad wspólnymi towarami. Z uwagi na to, że przekazanie takie nie jest ani darowizną, ani sprzedażą ani innym rodzajem zbycia, to w mojej ocenie nie będzie w tej sytuacji konieczne sporządzanie umowy pisemnej. Według mnie, wystarczającym dokumentem na tę okoliczność będzie protokół przekazania, w którym znaleźć się powinna specyfikacja przekazywanych towarów oraz ich cenę zakupu. Ponadto, dowód ten powinien spełniać wymogi wynikające z § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie KPiR, tj. powinien zawierać:

  1. wskazanie stron operacji gospodarczej,
  2. datę wystawienia i datę przekazania,
  3. przedmiot transakcji, ilość przekazywanych towarów i ich wartość,
  4. podpisy osób uprawnionych.
Magdalena Płachecka

Autor: Magdalena Płachecka

Konsultant podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktykę zawodową zdobywa w spółce doradztwa podatkowego. Autor publikacji z pogranicza prawa gospodarczego i podatkowego.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel