Księgowanie zwrotu kosztów wybudowania środka trwałego

Pytanie:  Poniosłam nakłady na wybudowanie środka trwałego. Został oddany do użytku, podpisano umowę na świadczenie usług. Dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Ponieważ odbiorca przestał prowadzić swoja działalność i nie korzysta z naszego środka trwałego, wystąpiono do sądu o zwrot nakładów poniesionych na wybudowanie tego środka. Sąd zasądził zwrot tych kosztów. Jak zaksięgować wyrok? Czy koszty sądowe są KUP?
Odpowiedź: 

Zwrot kosztów należy docelowo zaksięgować jako pozostałe przychody operacyjne. Jednak zgodnie z art. 7 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (DzU z 2013 r., poz. 330 ze zm.) należy ujmować tylko takie pozostałe przychody operacyjne, które są zrealizowane. W związku z tym wyrok sądu w części dotyczącej zwrotu kosztów należy ująć: Wn „Pozostałe rozrachunki” (należność) oraz Ma „Odpisy aktualizujące rozrachunki”. Po otrzymaniu zapłaty (Wn „Rachunki bankowe”, Ma „Pozostałe rozrachunki”) będą ujęte pozostałe przychody operacyjne, czyli Wn „Odpisy aktualizujące rozrachunki”, Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.

Druga część pytania dotyczy odpowiedzi, czy koszty sądowe są koszami uzyskania przychodów. Generalnie można stwierdzić, że tak, jeżeli jest poniesiony (w tym wypadku opłacony) i nie został wyłączony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Można tym miejscu przytoczyć interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 kwietnia 2011 r., nr IBPBI/2/423-121/11/AP: "(…) uzasadnione i udokumentowane wydatki, poniesione przez Wnioskodawcę w związku z postępowaniem sądowym, mogą być, co do zasady, rozpoznane jako koszty podatkowe, w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Warunkiem niezbędnym jest oczywiście wykazanie, że między wydatkami a zamierzonym przychodem istniał związek przyczynowo-skutkowy w tym znaczeniu, że wydatki te były uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, i że w rezultacie ich poniesienia Wnioskodawca mógł oczekiwać zwiększenia swoich przychodów, względnie zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Konieczne zatem będzie wykazanie, że były one obiektywnie rzecz ujmując - racjonalne co do zasady i co do wielkości".

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel