Księgowanie kosztów prac wykonanych przez pracowników polskiej spółki obciążających spółkę niemiecką

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 9 sierpnia 2011
Pytanie: 

Spółka, którą obsługuję jest niejako spółką córką spółki niemieckiej.
Na potrzeby spółki niemieckiej zatrudniliśmy w polskiej spółce dwie osoby w dwóch różnych miastach, wynajęliśmy tam lokale biurowe, będą podpisane umowy z TP na dostawę Internetu, linii telefonicznej itp.
W związku z tym, że zatrudnione osoby będą wykonywały prace zlecone przez i na rzecz spółki niemieckiej chcemy wszystkimi kosztami obciążyć spółkę niemiecką (wynagrodzenia, ZUS, koszty najmu lokali biurowych i koszty ich utrzymania itd.) i będzie tak zgodnie z umową.

Czy powinniśmy wszystkie te wydatki księgować w koszty bieżącej działalności firmy (konta zespołu 4) czy raczej na 760 jako pozostałe koszty operacyjne? Czy do spółki niemieckiej wystarczy wystawić notę obciążeniową w kwocie brutto? Czy mamy prawo odliczać VAT z tych faktur kosztowych?

Ponoszone nakłady dotyczą działalności jednostki, dlatego w świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT może Pani odliczać VAT naliczony.

Odpowiedź: 

Ponoszone nakłady dotyczą działalności jednostki, dlatego w świetle art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej: ustawa o VAT, może Pani odliczać VAT naliczony. W związku z tym, iż odsprzedajecie Państwo te usługę spółce niemieckiej to sprzedaż ta powinna być udokumentowana fakturą. Wynika to z art. 28c i 28e ustawy o VAT w związku z art. 8 ust. 1 i 2a ustawy o VAT.

Moim zdaniem w księgach rachunkowych warto ujmować te koszty od razu jako pozostałe koszty operacyjne, żeby nie mieć problemów z rozliczeniem kręgu kosztów. Ujmowanie tych kosztów w ramach zespołu 4 nie jest błędem. Pamiętać należy wtedy jednak o rozliczeniu kręgu kosztów.

Tekst opublikowany: 

9 sierpnia 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel