Księgowanie faktury zakupu paliwa

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 2 września 2011
Pytanie:  Jak powinno wyglądać  księgowanie faktury zakupu paliwa z 10 września 2010 r. otrzymanej w lipcu 2011 r. w zakresie:
a) PIT
b) VAT?

Koszt paliwa jest kosztem o charakterze pośrednim, a przepis art. 22 ust. 5c updof stanowi, iż koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne…

Odpowiedź: 

Koszt paliwa jest kosztem o charakterze pośrednim, a przepis art. 22 ust. 5c updof stanowi, iż koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Na podstawie art. 22 ust. 5d updof za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). W tym wypadku data faktury to 10 września 2010 r., zatem koszt powinien wpływać na podstawę opodatkowania w 2010 r., co oznacza iż należałoby sporządzić korektę deklaracji rocznej za 2010 r.

W samych księgach rachunkowych, ponieważ koszt został ujawniony w 2011 r., jego kwota zapewne nie jest istotna. Ujęłabym ją jako Pozostały koszt operacyjny zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 i art. 54 ust. 2 uor.

Jeśli faktura dotyczy paliwa do samochodu ciężarowego lub samochodu określonego w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2010 r. to należy złożyć korektę deklaracji za wrzesień 2010 r. (albo za październik lub listopad 2010 r.). Jeśli jest to samochód osobowy to w ogóle nie ujmujemy tej faktury w rejestrach VAT naliczonego.

- art. 3 ust. 1 pkt 32 i art. 54 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - uor,
- art. 22 ust. 5c i 5d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) - updof.
Tekst opublikowany: 

2 września 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel