Księgowanie faktury zakupu paliwa

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 2 września 2011
Pytanie:  Jak powinno wyglądać  księgowanie faktury zakupu paliwa z 10 września 2010 r. otrzymanej w lipcu 2011 r. w zakresie:
a) PIT
b) VAT?

Koszt paliwa jest kosztem o charakterze pośrednim, a przepis art. 22 ust. 5c updof stanowi, iż koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne…

Odpowiedź: 

Koszt paliwa jest kosztem o charakterze pośrednim, a przepis art. 22 ust. 5c updof stanowi, iż koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Na podstawie art. 22 ust. 5d updof za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). W tym wypadku data faktury to 10 września 2010 r., zatem koszt powinien wpływać na podstawę opodatkowania w 2010 r., co oznacza iż należałoby sporządzić korektę deklaracji rocznej za 2010 r.

W samych księgach rachunkowych, ponieważ koszt został ujawniony w 2011 r., jego kwota zapewne nie jest istotna. Ujęłabym ją jako Pozostały koszt operacyjny zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 i art. 54 ust. 2 uor.

Jeśli faktura dotyczy paliwa do samochodu ciężarowego lub samochodu określonego w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2010 r. to należy złożyć korektę deklaracji za wrzesień 2010 r. (albo za październik lub listopad 2010 r.). Jeśli jest to samochód osobowy to w ogóle nie ujmujemy tej faktury w rejestrach VAT naliczonego.

Podstawa prawna: 

- art. 3 ust. 1 pkt 32 i art. 54 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - uor,
- art. 22 ust. 5c i 5d ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) - updof.

Tekst opublikowany: 

2 września 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel