Jeszcze więcej czasu na zatwierdzanie sprawozdań finansowych

Dodano: 29 września 2020
Jeszcze więcej czasu na zatwierdzanie sprawozdań

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia, które daje więcej czasu niektórym jednostkom na zatwierdzenie sprawozdań finansowych. Poznaj szczegóły.

Projekt wydłuża termin na zwołanie walnego zgromadzenia spółdzielni do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii rozporządzenia.

Projekt ma na celu harmonizację z art. 90 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt wydłuża też termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostkom, które posiadają na tyle liczne organy zatwierdzające, że w świetle obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią nie jest aktualnie możliwe zorganizowanie posiedzeń tych organów.

Projektodawcy chcą, aby zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Etap legislacyjny: projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji - przekazy do komisji prawniczej.

Oprac. redakcja

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel