Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jak zaksięgować zakup gruntu?

Autor: Joanna Szyszkowska

Dodano: 17 maja 2012
Pytanie:  Jestem właścicielem firmy. W kwietniu zakupiłem grunt od osoby prywatnej (umowa w formie aktu notarialnego na moje nazwisko). Ponieważ teren będzie przeznaczony pod zaplecze firmy proszę o informację, w jaki sposób dokonać księgowania. Czy działkę należy ująć w pozycji „środki trwałe (grunty)”, czy w pozycji „inwestycje długoterminowe”?

Sprawdź, czy zakup gruntu należy ująć w pozycji „środki trwałe (grunty)”, czy „inwestycje długoterminowe”.

Odpowiedź: 

Skoro grunt ma stanowić zaplecze firmy, będzie spełniać definicję środka trwałego. Należy go zatem ująć w ewidencji środków trwałych. Grunty nie podlegają amortyzacji.

Środki trwałe

W świetle ustawy o rachunkowości przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. W świetle ustaw podatkowych środkami trwałymi są przedmioty stanowiące własność lub współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do używania w dniu ich przyjęcia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Rzeczy spełniające powyższe warunki powinny zostać zaliczone do środków trwałych.

Wprowadzenie gruntu do środków trwałych

Zakup gruntu poprzez akt notarialny na Pana nazwisko nie zmienia faktu, że ów grunt będzie używany w prowadzonej działalności. W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej nie ma również możliwości innego zakupu niż na imię i nazwisko właściciela. Zgodnie bowiem z Kodeksem cywilnym, nazwą firmy indywidualnej osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. W związku z tym może Pan wprowadzić grunt do środków trwałych bezpośrednio poprzez akt notarialny i sporządzenie dowodu OT.

Amortyzacja

Należy również pamiętać, że grunty nie podlegają amortyzacji. Wynika to z faktu, że grunty (z wyjątkiem służących wydobyciu kopalin) posiadają nieograniczony czas użytkowania, a ich wartość w miarę upływu czasu rośnie, a nie spada, jak to bywa w przypadku pozostałych środków trwałych.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel