Jak zaksięgować zakup gruntu?

Autor: Joanna Szyszkowska

Dodano: 17 maja 2012
Pytanie:  Jestem właścicielem firmy. W kwietniu zakupiłem grunt od osoby prywatnej (umowa w formie aktu notarialnego na moje nazwisko). Ponieważ teren będzie przeznaczony pod zaplecze firmy proszę o informację, w jaki sposób dokonać księgowania. Czy działkę należy ująć w pozycji „środki trwałe (grunty)”, czy w pozycji „inwestycje długoterminowe”?

Sprawdź, czy zakup gruntu należy ująć w pozycji „środki trwałe (grunty)”, czy „inwestycje długoterminowe”.

Odpowiedź: 

Skoro grunt ma stanowić zaplecze firmy, będzie spełniać definicję środka trwałego. Należy go zatem ująć w ewidencji środków trwałych. Grunty nie podlegają amortyzacji.

Środki trwałe

W świetle ustawy o rachunkowości przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. W świetle ustaw podatkowych środkami trwałymi są przedmioty stanowiące własność lub współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do używania w dniu ich przyjęcia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Rzeczy spełniające powyższe warunki powinny zostać zaliczone do środków trwałych.

Wprowadzenie gruntu do środków trwałych

Zakup gruntu poprzez akt notarialny na Pana nazwisko nie zmienia faktu, że ów grunt będzie używany w prowadzonej działalności. W przypadku indywidualnej działalności gospodarczej nie ma również możliwości innego zakupu niż na imię i nazwisko właściciela. Zgodnie bowiem z Kodeksem cywilnym, nazwą firmy indywidualnej osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. W związku z tym może Pan wprowadzić grunt do środków trwałych bezpośrednio poprzez akt notarialny i sporządzenie dowodu OT.

Amortyzacja

Należy również pamiętać, że grunty nie podlegają amortyzacji. Wynika to z faktu, że grunty (z wyjątkiem służących wydobyciu kopalin) posiadają nieograniczony czas użytkowania, a ich wartość w miarę upływu czasu rośnie, a nie spada, jak to bywa w przypadku pozostałych środków trwałych.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel