Jak zaksięgować VAT przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów?

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Dodano: 25 marca 2008

Pytanie: Dostaję od kontrahenta z Niemiec fakturę na kwotę 19.000 euro, wystawiam fakturę wewnętrzną, przeliczam euro według kursu NBP z dnia zapłaty, kwota faktury wewnętrznej, czyli 19.000 plus 22% VAT, daje nam kwotę brutto. Taką fakturę księguję w rejestrze zakupów i VAT traktuję jako podatek należny. Podatek, który naliczyłam w fakturze wewnętrznej, wykazuję razem z VAT od zakupów pozostałych i wykazuję w rubryce 47 deklaracji VAT-7. W rubryce nr 32 deklaracji VAT wpisuję kwotę netto z faktury wewnętrznej, a w rubryce 33 VAT, który naliczyłam. Jak zaksięgować taką operację w księgach handlowych? Chodzi w szczególności o kwotę, którą wpisuję do deklaracji w rubryce 32 i 33. Zaksięgowałam to następująco: rozliczenie zakupu towarów w wartości netto, VAT naliczony 22%, towary w wartości netto oraz rozliczenie z kontrahentem w wartości brutto. Brakuje mi jednak księgowania tej operacji, którą wpisuję bezpośrednio do deklaracji VAT-7 w rubryki: 32 i 33.

Pytanie: Dostaję od kontrahenta z Niemiec fakturę na kwotę 19.000 euro, wystawiam fakturę wewnętrzną, przeliczam euro według kursu NBP z dnia zapłaty, kwota faktury wewnętrznej, czyli 19.000 plus 22% VAT, daje nam kwotę brutto. Taką fakturę księguję w rejestrze zakupów i VAT traktuję jako podatek należny. Podatek, który naliczyłam w fakturze wewnętrznej, wykazuję razem z VAT od zakupów pozostałych i wykazuję w rubryce 47 deklaracji VAT-7. W rubryce nr 32 deklaracji VAT wpisuję kwotę netto z faktury wewnętrznej, a w rubryce 33 VAT, który naliczyłam. Jak zaksięgować taką operację w księgach handlowych? Chodzi w szczególności o kwotę, którą wpisuję do deklaracji w rubryce 32 i 33. Zaksięgowałam to następująco: rozliczenie zakupu towarów w wartości netto, VAT naliczony 22%, towary w wartości netto oraz rozliczenie z kontrahentem w wartości brutto. Brakuje mi jednak księgowania tej operacji, którą wpisuję bezpośrednio do deklaracji VAT-7 w rubryki: 32 i 33.


Odpowiedź: Księgowanie otrzymanej faktury jest prawidłowe.


Jednostka powinna ująć w księgach otrzymaną fakturę zapisem:

  • Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”,
  • Ma konto 21 „Rozrachunki z dostawcami”.


Po otrzymaniu towaru zapis będzie następujący:

  • Wn konto 33 „Towary”,
  • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.


Na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) jednostki dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów są zobowiązane dla celów VAT do wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących te czynności.


VAT wykazany w fakturze wewnętrznej dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów można ująć ewidencji księgowej zapisem:

  • Wn konto 30 „Rozliczenie zakupu”,
  • Ma konto 22-2 „Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego”.


Natomiast art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT wskazuje, iż podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał u niego obowiązek podatkowy, bądź w miesiącu następnym.


Zatem w składanej deklaracji podatkowej wykazana będzie ta sama kwota, zarówno jako podatek należny z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak i jako podatek naliczony z tytułu tego nabycia.


VAT naliczony z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia można ująć w księgach rachunkowych, zapisem:

  • Wn konto 22-1 „VAT naliczony i jego rozliczenie”,
  • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”.


Podstawa prawna: art. 106 ust. 7, art. 86 ust. 10 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).


Autor: Krystyna Dąbrowska, doradca podatkowy, współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk w Lublinie


Odpowiedź udzielona: 25 marca 2008 r.
Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Wieloletni pracownik urzędu skarbowego, specjalista w prawie podatkowym, obecnie doradca podatkowy. Od 1995 r. współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk s.c w Lublinie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel