Jak zaksięgować nieruchomość wraz z gruntem nabytą na raty?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 30 sierpnia 2012
Pytanie:  Fundacja nabyła na raty budynek wraz z gruntem. Wartość budynku oraz gruntu - zgodnie z operatem szacunkowym - została zaksięgowana na kontach - środki trwałe 011, oraz grunty 014, po drugiej stronie zobowiązanie wobec sprzedawcy. Teraz otrzymaliśmy fakturę, na której jest kwota raty oraz ustawowe odsetki. Na jakich kontach zaksięgować ratę, a na jakich kontach odsetki? Jak zaksięgować potem wyciąg bankowy?

Wyszczególniona na fakturze kwota raty jest jedynie tytułem do zapłaty. Wartość raty została bowiem już ujęta w wartości zobowiązania. Przeczytaj pełną treść artykułu.
Polecamy również:
- Czy koszty komornicze można zaliczyć do ceny nabycia wartości nieruchomości?
- Odpłatne zbycie nieruchomości >>

Odpowiedź: 

Jeśli zostało już ujęte zobowiązanie wobec dostawcy, to na podstawie teraz otrzymanej faktury należy ująć jedynie odsetki. Szczegóły w uzasadnieniu.

Wartość nabytej nieruchomości ustala się uwzględniając wartość z aktu notarialnego powiększoną o dodatkowe koszty wiązane z nabyciem (np. opłaty notarialne). W przypadku, gdy na dowodzie zakupu nie ma wyszczególnionej wartości gruntu, podział wartości nieruchomości na wartość gruntu i wartość budynku następuje na podstawie wyceny rzeczoznawcy. I tak prawdopodobnie było w tym przypadku.

Jeśli zostało już ujęte zobowiązanie wobec dostawcy, to na podstawie teraz otrzymanej faktury należy ująć jedynie odsetki zapisem:

  • Wn Koszty finansowe (środek trwały został już przyjęty do użytkowania),
  • Ma Rozrachunki z dostawcami.
Natomiast wyszczególniona na fakturze kwota raty jest jedynie tytułem do zapłaty. Wartość raty została bowiem już ujęta w wartości zobowiązania.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel