Jak zaksięgować kaucję za urządzenia do pomiaru opłat drogowych?

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Dodano: 15 lipca 2011
Pytanie:  Jak rozliczyć i ująć w księgach rachunkowych zapłaconą kaucję za urządzenia do pomiaru opłat drogowych w systemie viaTOLL, obowiązującym od 1 lipca 2011 r. (120 zł od 1 pojazdu)? Czy kaucja nie stanowi kosztu podatkowego? Czy ewentualny zwrot kaucji byłby przychodem NPP? Jak powinno wyglądać księgowanie kaucji zwrotnej?

Chociaż w obrocie gospodarczym występuje często instytucja kaucji, w przepisach prawnych nie ma szczegółowych regulacji dotyczących stosowania kaucji. Pobieranie kaucji wynika z umowy zawartej między stronami i stanowi gwarancję dotrzymania zobowiązania. Jednocześnie jest zabezpieczeniem ewentualnego odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.
Najczęściej kaucja stosowana jest jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kaucja …

Odpowiedź: 

Kaucja zwrotna nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Chociaż w obrocie gospodarczym występuje często instytucja kaucji, w przepisach prawnych nie ma szczegółowych regulacji dotyczących stosowania kaucji. Pobieranie kaucji wynika z umowy zawartej między stronami i stanowi gwarancję dotrzymania zobowiązania. Jednocześnie jest zabezpieczeniem ewentualnego odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.

Najczęściej kaucja stosowana jest jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kaucja nie jest przychodem w świetle podatku od osób prawnych, ponieważ nie stanowi ani zapłaty, ani też płatności na poczet wykonania w przyszłości świadczenia i nie spełnia definicji przychodu zawartej w art. 12 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Kaucja nie jest również obrotem stanowiącym podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług według art. 29 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Ewidencja kaucji w zależności od polityki księgowania jednostki w chwili jej otrzymania może wyglądać następująco:

  • Ma „Pozostałe rozrachunki” w analityce z tytułu kaucji,
  • Wn „Rachunek bankowy”.
W sprawozdaniu finansowym otrzymane kaucje prezentowane są jako zobowiązania długo albo krótkoterminowe, w zależności od terminu, na jaki kaucja jest pobrana.
Tekst opublikowany: 

15 lipca 2011 r.

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Wieloletni pracownik urzędu skarbowego, specjalista w prawie podatkowym, obecnie doradca podatkowy. Od 1995 r. współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk s.c w Lublinie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel