Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jak zaksięgować kaucję za urządzenia do pomiaru opłat drogowych?

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Dodano: 15 lipca 2011
Pytanie:  Jak rozliczyć i ująć w księgach rachunkowych zapłaconą kaucję za urządzenia do pomiaru opłat drogowych w systemie viaTOLL, obowiązującym od 1 lipca 2011 r. (120 zł od 1 pojazdu)? Czy kaucja nie stanowi kosztu podatkowego? Czy ewentualny zwrot kaucji byłby przychodem NPP? Jak powinno wyglądać księgowanie kaucji zwrotnej?

Chociaż w obrocie gospodarczym występuje często instytucja kaucji, w przepisach prawnych nie ma szczegółowych regulacji dotyczących stosowania kaucji. Pobieranie kaucji wynika z umowy zawartej między stronami i stanowi gwarancję dotrzymania zobowiązania. Jednocześnie jest zabezpieczeniem ewentualnego odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.
Najczęściej kaucja stosowana jest jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kaucja …

Odpowiedź: 

Kaucja zwrotna nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Chociaż w obrocie gospodarczym występuje często instytucja kaucji, w przepisach prawnych nie ma szczegółowych regulacji dotyczących stosowania kaucji. Pobieranie kaucji wynika z umowy zawartej między stronami i stanowi gwarancję dotrzymania zobowiązania. Jednocześnie jest zabezpieczeniem ewentualnego odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.

Najczęściej kaucja stosowana jest jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Kaucja nie jest przychodem w świetle podatku od osób prawnych, ponieważ nie stanowi ani zapłaty, ani też płatności na poczet wykonania w przyszłości świadczenia i nie spełnia definicji przychodu zawartej w art. 12 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Kaucja nie jest również obrotem stanowiącym podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług według art. 29 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Ewidencja kaucji w zależności od polityki księgowania jednostki w chwili jej otrzymania może wyglądać następująco:

  • Ma „Pozostałe rozrachunki” w analityce z tytułu kaucji,
  • Wn „Rachunek bankowy”.
W sprawozdaniu finansowym otrzymane kaucje prezentowane są jako zobowiązania długo albo krótkoterminowe, w zależności od terminu, na jaki kaucja jest pobrana.
Tekst opublikowany: 

15 lipca 2011 r.

Krystyna Dąbrowska

Autor: Krystyna Dąbrowska

Wieloletni pracownik urzędu skarbowego, specjalista w prawie podatkowym, obecnie doradca podatkowy. Od 1995 r. współwłaściciel Biura Podatkowego Praktyk s.c w Lublinie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel