Jak zaksięgować dopłaty do kapitału na pokrycie strat w spółce?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 16 sierpnia 2012
Pytanie:  W 2011 r. spółka komandytowa poniosła stratę bilansową, która zgodnie z uchwałą wspólników z kwietnia 2012 r. ma zostać pokryta dopłatą wspólników do końca 2012 r. Uchwała nie wskazuje jednak konkretnego dnia wpłat. Jak zaksięgować taką uchwałę i jak wykazać w bilansie uchwalone, dopłaty w spółce komandytowej? W której pozycji w bilansie wykazać uchwaloną dopłatę w spółce z o.o., która jest komplementariuszem spółki komandytowej?

Upewnij się, jak poprawnie zaksięgować uchwałę, na podstawie której wspólnicy zobowiązali się do pokrycia strat w spółce.

Odpowiedź: 

Poniżej zaprezentowano sposób księgowania.

Ujęcie uchwały, na podstawie, której wspólnicy zobowiązali się do pokrycia strat w spółce komandytowej należy ująć:

  • Wn Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z wspólnikami,
  • Ma Rozliczenie wyniku finansowego.
W momencie otrzymania wpływów od wspólników należy je ująć:
  • Wn Rachunek bankowy,
  • Ma Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z wspólnikami.
Z kolei w spółce z o.o., która jest komplementariuszem uchwałę taką należy zaksięgować, jako zobowiązanie wobec spółki komandytowej i koszt finansowy na kontach:
  • Wn Koszty finansowe - pozostałe,
  • Ma Pozostałe rozrachunki - rozrachunki ze spółką komandytową.
W sprawozdaniu finansowym zobowiązane to będzie prezentowane, jako krótkoterminowe zobowiązanie - inne zobowiązania.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel