Jak zaksięgować dofinansowanie preferencyjne na szkolenie pracowników?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 8 sierpnia 2012
Pytanie:  Nasza firma otrzymała z PZU kwotę 1.500 zł z tytułu dofinansowania preferencyjnego na szkolenie. Pieniądze wpłynęły na konto naszej firmy, a później dopiero zostało zorganizowane szkolenie BHP i udzielania pierwszej pomocy, za które zostaliśmy obciążeni fakturą w wysokości 1.500 zł przez firmę organizującą to szkolenie. Jak powinny być zaksięgowane poszczególne operacje?
Odpowiedź: 

Kwotę dofinansowania należy ująć jako pozostałe przychody operacyjne.

W chwili otrzymania dofinansowania powinna je ująć pani, jako pozostałe przychody operacyjne zapisem:

  • Wn Rachunek bankowy,
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne.
Natomiast na podstawie faktury powinna Pani ująć koszt po przeprowadzeniu szkolenia zapisem:
  • Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników,
  • Ma Rozrachunki z dostawcami.
Zapłata dostawcy:
  • Wn Rozrachunki z dostawcami,
  • Ma Rachunek bankowy.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel