Jak ująć zwrot nadpłaconego podatku od środków transportowych?

Pytanie:  Rozliczana przeze mnie spółka z o.o. dostała zwrot nadpłaconego podatku od środków transportowych w związku ze sprzedażą samochodu ciężarowego i przyczepy. Kwota wpłynęła na nasze konto. Jak powinny wyglądać księgowania, skoro konto 220-5 (podatek od środków transportowych) jest zbilansowane? Księgowania wyglądały następująco: WB  Wn 220-5, Ma 131-5 (rachunek bankowy), PK Wn 461-2 (podatki i opłaty) Ma 220-5.
Odpowiedź: 

Pani pytanie dotyczy, tego czy otrzymany zwrot nadpłaconego podatku od środków transportowych ująć jako przychód lub jako zmniejszenie kosztów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor) przychody i zyski oznaczają:

  • uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych,
  • wiarygodnie określonej wartości,
  • w formie zwiększenia aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań,
  • które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Natomiast koszty i straty wyrażają (art. 3 ust. 1 pkt 31 uor):

  • uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych,
  • wiarygodnie określonej wartości,
  • w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw,
  • które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.

W związku z tym poprawniejszym księgowaniem będzie zmniejszenie kosztów. Zatem księgowania będą przedstawiać się następująco:

1) zarachowanie zwrotu podatku:
Wn Rozrachunki publicznoprawna,
Ma 4 - Podatki i opłaty,

2) korekta zawyżonych obrotów na koncie 4 - Podatki i opłaty (storno czerwone):
Wn Podatki i opłaty,
Ma Podatki i opłaty,

3) zwrot nadpłaty podatku:
Wn Rachunki bankowe,
Ma Rozrachunki publicznoprawne.

Tekst opublikowany: 

18 grudnia 2009 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel