Jak inwentaryzować składniki rzeczowe powierzone innym jednostkom do używania?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 22 sierpnia 2012
Pytanie:  Rozliczam jednostkę budżetową. Jak inwentaryzować składniki rzeczowe powierzone innym jednostkom do używania? Czy potwierdzenie sald powinno odbywać się co roku? W jakim terminie? Czy spis z natury powinni przeprowadzić pracownicy naszej jednostki, w innej jednostce, której powierzono składniki do używania? W jakim terminie?
Odpowiedź: 

Składniki majątkowe powierzone innym jednostkom do przechowywania powinny być (zgodnie z art. 26 ust. 1 uor) inwentaryzowane przez jednostkę, która je przechowuje drogą spisu z natury, natomiast przez ich właściciela - drogą potwierdzenia salda.

Inwentaryzacja powinna pozwolić ustalić stan na koniec roku, przy czym zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 uor można inwentaryzację przeprowadzić między początkiem pierwszego miesiąca ostatniego kwartału roku obrotowego a 15. dniem następnego roku, przy czym stan nie może być ustalany po dniu bilansowym.

Następnie ustalony stan należy zweryfikować o przychody i rozchody, które miały miejsce między dniem spisu a dniem bilansowym.

Ustawa nie zwalnia ze spisu z natury jednostek, którym powierzono składniki do używania, zatem to ta jednostka powinna we własnym zakresie przeprowadzić spis, a potem poinformować właściciela o jego wynikach i uzgodnić z nim stan.

Tekst opublikowany: 

31 lipca 2012 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel