Jak inwentaryzować składniki rzeczowe powierzone innym jednostkom do używania?

Pytanie:  Rozliczam jednostkę budżetową. Jak inwentaryzować składniki rzeczowe powierzone innym jednostkom do używania? Czy potwierdzenie sald powinno odbywać się co roku? W jakim terminie? Czy spis z natury powinni przeprowadzić pracownicy naszej jednostki, w innej jednostce, której powierzono składniki do używania? W jakim terminie?
Odpowiedź: 

Składniki majątkowe powierzone innym jednostkom do przechowywania powinny być (zgodnie z art. 26 ust. 1 uor) inwentaryzowane przez jednostkę, która je przechowuje drogą spisu z natury, natomiast przez ich właściciela - drogą potwierdzenia salda.

Inwentaryzacja powinna pozwolić ustalić stan na koniec roku, przy czym zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 uor można inwentaryzację przeprowadzić między początkiem pierwszego miesiąca ostatniego kwartału roku obrotowego a 15. dniem następnego roku, przy czym stan nie może być ustalany po dniu bilansowym.

Następnie ustalony stan należy zweryfikować o przychody i rozchody, które miały miejsce między dniem spisu a dniem bilansowym.

Ustawa nie zwalnia ze spisu z natury jednostek, którym powierzono składniki do używania, zatem to ta jednostka powinna we własnym zakresie przeprowadzić spis, a potem poinformować właściciela o jego wynikach i uzgodnić z nim stan.

Tekst opublikowany: 

31 lipca 2012 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel