Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Jak inwentaryzować składniki rzeczowe powierzone innym jednostkom do używania?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 22 sierpnia 2012
Pytanie:  Rozliczam jednostkę budżetową. Jak inwentaryzować składniki rzeczowe powierzone innym jednostkom do używania? Czy potwierdzenie sald powinno odbywać się co roku? W jakim terminie? Czy spis z natury powinni przeprowadzić pracownicy naszej jednostki, w innej jednostce, której powierzono składniki do używania? W jakim terminie?
Odpowiedź: 

Składniki majątkowe powierzone innym jednostkom do przechowywania powinny być (zgodnie z art. 26 ust. 1 uor) inwentaryzowane przez jednostkę, która je przechowuje drogą spisu z natury, natomiast przez ich właściciela - drogą potwierdzenia salda.

Inwentaryzacja powinna pozwolić ustalić stan na koniec roku, przy czym zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 1 uor można inwentaryzację przeprowadzić między początkiem pierwszego miesiąca ostatniego kwartału roku obrotowego a 15. dniem następnego roku, przy czym stan nie może być ustalany po dniu bilansowym.

Następnie ustalony stan należy zweryfikować o przychody i rozchody, które miały miejsce między dniem spisu a dniem bilansowym.

Ustawa nie zwalnia ze spisu z natury jednostek, którym powierzono składniki do używania, zatem to ta jednostka powinna we własnym zakresie przeprowadzić spis, a potem poinformować właściciela o jego wynikach i uzgodnić z nim stan.

Tekst opublikowany: 

31 lipca 2012 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel