Inwentaryzacja składników znajdujących się poza jednostką – o czym trzeba wiedzieć

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 13 września 2018
Pytanie:  Jak inwentaryzować sprzęt medyczny, który znajduje się w szpitalach? Jak często konieczna jest taka inwentaryzacja sprzętu, który znajduje się poza firmą? Czy maile potwierdzające ze szpitali wystarczą?
Odpowiedź: 

Forma potwierdzenia stanu jest kwestią porozumienia między jednostkami. Jak najbardziej mailowe potwierdzenie jest wystarczające, po warunkiem że zawiera dane o środkach trwałych, dacie potwierdzenia.

Inwentaryzacja środków trwałych

Środki trwałe podlegają okresowej inwentaryzacji, której głównymi celami są:

a) weryfikacja poprawności danych ewidencji księgowej drogą ich porównania ze stanem faktycznym oraz przeprowadzenie wynikających z weryfikacji korekt kosztów i przychodów jednostki,

b) wzmocnienie kontroli wewnętrznej majątku jednostki oraz

c) ocena stanu oraz przydatności objętych inwentaryzacją środków trwałych, co może stanowić przesłankę do dokonania testów na trwałą utratę wartości.

Jednostka powinna ustalić szczegółowe procedury inwentaryzacyjne zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości, uwzględniające liczbę obiektów i specyfikę jej środków trwałych. Zaleca się, aby związane z inwentaryzacją zagadnienia, regulowane były w formie instrukcji inwentaryzacyjnej.

Metody inwentaryzacji

Metoda spisu z natury to podstawowa metoda inwentaryzacji środków trwałych polegająca na liczeniu i pomiarach środków trwałych.

Jednak w przypadkach, gdy jednostka z powodów obiektywnych nie ma dostępu do środków trwałych, należy zastosować metodę weryfikacji dokumentów lub potwierdzenia salda.

Podmiot, który powierzył innemu podmiotowi swoje środki trwałe celem ich użytkowania, powinien uzyskać potwierdzenie ich stanu, ustalone przez przeprowadzoną przez użytkującego inwentaryzację drogą spisu z natury (art. 26 ust 2 uor).  

Środki trwałe powierzone innym jednostkom nie znajdują się na terenie strzeżonym, więc takie potwierdzenia powinny być przeprowadzane corocznie – chyba że użytkujący oświadczy, iż te aktywa znajdują się na terenie strzeżonym.

Jak wskazuje KSR 11 „Środki trwałe” metodą weryfikacji inwentaryzuje się środki trwałe znajdujące się poza jednostką, w przypadku, kiedy jednostka, w której się aktualnie znajdują, nie potwierdza ich stanu ustalonego drogą spisu z natury (np. środki trwałe oddane w najem, leasing operacyjny, do remontu.

Skorzystaj z wzorów przydatnych przy inwentaryzacji:

·       Harmonogram inwentaryzacji

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel