Inwentaryzacja raz w roku, czy co 2 lata?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 21 sierpnia 2012
Pytanie:  Rozliczam jednostkę budżetową. Materiały są ujmowane w księgach rachunkowych -wartościowo, a w ewidencji w magazynie - ilościowo-wartościowo. Czy inwentaryzację przeprowadza się co roku, czy raz na 2 lata? Czy ma to być spis z natury? Czy np. co roku powinno się odbyć potwierdzenie salda ewidencji księgowej i magazynowej?
Odpowiedź: 

Ewidencja prowadzona w magazynie jest ewidencją pomocniczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 uor. Jeśli zapasy są objęte tą ewidencją i dodatkowo są na terenie strzeżonym, to spis z natury może być przeprowadzany raz na 2  lata. Ustala się wtedy stan na dowolny dzień roku obrotowego. Natomiast w międzyczasie należy na koniec roku dokonać weryfikacji stanów magazynowych i dokumentów źródłowych, czyli przeprowadzić inwentaryzację drogą porównania stanów księgowych i dokumentacji.

Tekst opublikowany: 

31 lipca 2012 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel