Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Inwentaryzacja nie tylko raz w roku

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 5 listopada 2014
Pytanie:  Firma podjęła decyzję, że na potrzeby rachunkowości i rozliczeń podatku dochodowego nie wprowadza nabytych towarów do magazynu tylko od razu zalicza je w koszty. Inwentaryzacja sporządzana jest raz w roku. Czy można podjąć decyzje w ciągu roku o jednorazowym sporządzeniu inwentaryzacji na koniec wybranego miesiąca? Rozliczenie podatkowe danego miesiąca uwzględniałoby wówczas remanent początkowy i remanent końcowy.
Odpowiedź: 

Zgodnie z przepisami prawa bilansowego nie ma ograniczeń dotyczących możliwości przeprowadzania inwentaryzacji spisywanych w koszty towarów. Musi być ona przeprowadzana nie rzadziej niż na koniec roku, może być przeprowadzana częściej.

Aby na potrzeby podatku dochodowego móc w rozliczeniu dochodów wykorzystać wyniki inwentaryzacji, to muszą jej wyniki być ujęte w prawidłowo prowadzonych księgach rachunkowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Inwentaryzacja na 31 października będzie wykorzystana do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za październik.

Nie stosuje się różnicy remanentów do wyliczania dochodu w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dochód wynika z prawidłowo prowadzonych ksiąg, a w nich przez ujęcie wyników inwentaryzacji za październik i na 31 grudnia koszty są pomniejszone o wartość niesprzedanych towarów.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel