Inwentaryzacja nie tylko raz w roku

Pytanie:  Firma podjęła decyzję, że na potrzeby rachunkowości i rozliczeń podatku dochodowego nie wprowadza nabytych towarów do magazynu tylko od razu zalicza je w koszty. Inwentaryzacja sporządzana jest raz w roku. Czy można podjąć decyzje w ciągu roku o jednorazowym sporządzeniu inwentaryzacji na koniec wybranego miesiąca? Rozliczenie podatkowe danego miesiąca uwzględniałoby wówczas remanent początkowy i remanent końcowy.
Odpowiedź: 

Zgodnie z przepisami prawa bilansowego nie ma ograniczeń dotyczących możliwości przeprowadzania inwentaryzacji spisywanych w koszty towarów. Musi być ona przeprowadzana nie rzadziej niż na koniec roku, może być przeprowadzana częściej.

Aby na potrzeby podatku dochodowego móc w rozliczeniu dochodów wykorzystać wyniki inwentaryzacji, to muszą jej wyniki być ujęte w prawidłowo prowadzonych księgach rachunkowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Inwentaryzacja na 31 października będzie wykorzystana do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za październik.

Nie stosuje się różnicy remanentów do wyliczania dochodu w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dochód wynika z prawidłowo prowadzonych ksiąg, a w nich przez ujęcie wyników inwentaryzacji za październik i na 31 grudnia koszty są pomniejszone o wartość niesprzedanych towarów.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel