Inwentaryzacja nie tylko raz w roku

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 5 listopada 2014
Pytanie:  Firma podjęła decyzję, że na potrzeby rachunkowości i rozliczeń podatku dochodowego nie wprowadza nabytych towarów do magazynu tylko od razu zalicza je w koszty. Inwentaryzacja sporządzana jest raz w roku. Czy można podjąć decyzje w ciągu roku o jednorazowym sporządzeniu inwentaryzacji na koniec wybranego miesiąca? Rozliczenie podatkowe danego miesiąca uwzględniałoby wówczas remanent początkowy i remanent końcowy.
Odpowiedź: 

Zgodnie z przepisami prawa bilansowego nie ma ograniczeń dotyczących możliwości przeprowadzania inwentaryzacji spisywanych w koszty towarów. Musi być ona przeprowadzana nie rzadziej niż na koniec roku, może być przeprowadzana częściej.

Aby na potrzeby podatku dochodowego móc w rozliczeniu dochodów wykorzystać wyniki inwentaryzacji, to muszą jej wyniki być ujęte w prawidłowo prowadzonych księgach rachunkowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Inwentaryzacja na 31 października będzie wykorzystana do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za październik.

Nie stosuje się różnicy remanentów do wyliczania dochodu w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dochód wynika z prawidłowo prowadzonych ksiąg, a w nich przez ujęcie wyników inwentaryzacji za październik i na 31 grudnia koszty są pomniejszone o wartość niesprzedanych towarów.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel