Finansowanie zakupu środków trwałych z funduszu badań własnych

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 17 maja 2012
Pytanie:  Instytut badawczy prowadzi działalność badawczą i produkcyjną, z której czerpie zysk umożliwiający finansowanie realizowanych w instytucie projektów badawczych. Instytut jest w trakcie realizacji dwóch projektów inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków UE. Czy z funduszu badań własnych możliwe jest finansowanie zakupu środków trwałych służących działalności produkcyjnej? Z jakich środków można dokonywać takich zakupów?

Sprawdź, z jakich środków można dokonywać finansowania zakupu środków trwałych.

Odpowiedź: 

Jeśli regulamin tego nie zabrania a zakup środków trwałych jest związany z prowadzeniem działalności badawczej, możliwe jest finansowanie tego zakupu z funduszu badań własnych. Zakup ten może być również finansowany z przychodów bieżących. Finansowanie zakupu ze środków unijnych jest możliwe pod warunkiem, że taki zakup został przewidziany we wniosku o dotację.

Fundusz badań własnych

Zasady funkcjonowania gospodarki finansowej w instytutach badawczych reguluje ustawa o instytutach badawczych - na jej podstawie instytut może tworzyć fundusz badań własnych z wygospodarowanego zysku. Ustawa nie przesądza jednak o tym, na co środki powinny być przeznaczane - przeznaczenie środków powinno wynikać z wewnętrznego regulaminu. Jeśli regulamin tego nie zabrania a zakup środków trwałych jest także związany z prowadzeniem działalności badawczej, to zakup może być sfinansowany z funduszu badań własnych.

Przychody bieżące

Taki zakup może być również finansowany z bieżąco uzyskiwanych przychodów. Proszę zwrócić uwagę, że instytut osiąga przychody w związku z prowadzoną działalnością w tym ze sprzedaży:

 1. wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 2. patentów, praw ochronnych oraz licencji na stosowanie wynalazków i wzorów użytkowych;
 3. prac wdrożeniowych, w tym nadzoru autorskiego;
 4. produkcji urządzeń i aparatury oraz innej produkcji lub usług. (art. 18 ust. 7 ustawy)
Zatem zakup środka trwałego sfinansowany z bieżących przychodów jest jak najbardziej zasadny. Należy jednak pamiętać, że zakup ten powinien być uwzględniony w rocznym planie finansowym instytutu, który - zgodnie z art. 18 ust. 11 ustawy - obejmuje:
 1. przychody własne;
 2. dotacje z budżetu państwa;
 3. koszty, w tym:
  • wynagrodzenia i naliczane od nich składki,
  • płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
  • koszty majątkowe.

Środki unijne

Zakup środków trwałych ze środków unijnych jest możliwy, pod warunkiem że został przewidziany we wniosku o dotację.

- art. 18 ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. nr 96, poz. 618 ze zm.) - ustawa.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel