Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Faktura sprzedażowa za kilka okresów

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Dodano: 10 stycznia 2014
Pytanie:  Spółka wystawia rachunki za usługi opiekuńcze świadczone dla klientów z Niemiec. W niektórych wystawionych rachunkach podany okres świadczonej usługi zahacza dwóch miesięcy np. Rachunek wystawiony 22.08.2013 dotyczy usług świadczonych w miesiącu od 25-31.06.2013 do 01-24.08.2013 - Spółka rozpoznaje przychód bilansowo i podatkowo w miesiącu wystawienia rachunku tj. w sierpniu zgodnie z art. 14 ust. pkt.1c updof. Spółka nie kwalifikuje tych usług jako usługi o charakterze ciągłym gdyż strony nie ustaliły okresów rozliczeniowych w zawartych umowach a usługi świadczone są codziennie. W związku z powyższym czy spółka bilansowo prawidłowo rozpoznaje przychód czy jednak powinna ten przychód podzielić i ująć do poszczególnych miesięcy?
Odpowiedź: 

Zgodnie z prawem bilansowym w księgach rachunkowych należy ująć wszelkie przychody i odpowiadające im koszty. A jak będzie w tym przypadku? Sprawdź

Bilansowo jest poprawnie – dla potrzeb podatkowym wskazane jest dokonać podziału na poszczególne miesiące.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 uor w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Każda operacja gospodarcza wykonana przez podatnika (sprzedaż) winna być udokumentowana odpowiednim dokumentem. Dla podatnika VAT jest to "faktura VAT", która musi zawierać następujące informacje:

  • nazwy (imiona i nazwiska) i adresy sprzedawcy i nabywcy, NIP-y (lub numery tymczasowe przed otrzymaniem NIP) sprzedawcy i nabywcy,

  • data dokonania sprzedaży i data wystawienia faktury,

  • nr kolejny faktury wynikający z ewidencji,

  • nazwa towaru lub usługi,

  • jednostka miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,

  • cena jednostkowa netto (bez podatku), wartość netto, stawka podatku, wartość brutto.

Na fakturze powinna znaleźć się również wartość sprzedaży z podziałem na poszczególne stawki podatku VAT, wartość sprzedaży wyrażona cyfrowo i słownie.

Nie ma problemu w wystawieniu faktury, która obejmie dwa a nawet kilka miesięcy. Proszę tylko pamiętać, że każda faktura powinna być zaksięgowana pod odpowiednim i kolejnym numerem. Wystawiając fakturę można podeprzeć się numerem PKWiU nie stanowi to żadnego błędu, a w sposób czytelny precyzuje na jakiego rodzaju usługi wystawiana jest fakturę.

Podstawową datą, którą musi zawierać każda faktura, jest data jej wystawienia. Przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę w terminie do 7 dni od momentu wydania towaru lub wykonania usługi. Właściciel firmy powinien zamieścić na fakturze także termin zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, ale tylko jeżeli różni się on od daty wystawienia faktury. Innymi słowy, przedsiębiorca, który sporządza fakturę np. w dniu wykonania usługi, może zamieścić na fakturze tylko datę wystawienia dokumentu. W takiej sytuacji nie jest konieczne zamieszczanie innych dat.

   Przepisy o wystawianiu faktur w 2014 r. nie wskazują, by faktura zbiorcza musiała dotyczyć wyłącznie jednego miesiąca. Podatnicy VAT mogą się zatem umówić, że wystawią jedną fakturę do 15 dnia miesiąca, przy czym będzie obejmowała ona sprzedaż zarówno z poprzedniego miesiąca, jak i miesiąca obecnego, z pierwszych piętnastu dni tego miesiąca. Niezależnie od tego terminu, muszą pamiętać o prawidłowym ewidencjonowaniu transakcji - celem ustalenia obowiązku podatkowego z każdego z miesięcy sprzedaży występującej na takiej fakturze.

Podstawa prawna: 

- art. 6 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) – uor;

Grzegorz Magdziarz

Autor: Grzegorz Magdziarz

Ekspert ds. rachunkowości i MSR/MSSF, biegły rewident, dyrektor finansowy w międzynarodowej firmie. Współpracuje z wydawnictwami: Wiedza i Praktyka, Nowe Standardy Sprawozdawczości, Infor.
Słowa kluczowe:
faktura
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel