Ewidencja otrzymanego odszkodowania po bezskutecznej egzekucji komorniczej

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 8 sierpnia 2011
Pytanie:  Spółka utworzyła odpis aktualizujący należności. Po skierowaniu sprawy do egzekucji komorniczej, wartość netto odpisu została zaliczona do KUP. Po bezskutecznej egzekucji komorniczej spółka otrzymała odszkodowanie w wysokości 90% należności. Spółka nie będzie podejmowała działań mających na celu egzekwowanie pozostałej kwoty należności. W jaki sposób dokonać ewidencji otrzymanego odszkodowania oraz rozwiązania odpisu aktualizującego w ujęciu podatkowym i bilansowym?

Otrzymane odszkodowanie zgodnie z art. 35b ust 3 uor powinno spowodować rozwiązanie odpisu aktualizującego w tej części i…

Odpowiedź: 

Otrzymane odszkodowanie zgodnie z art. 35b ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) powinno spowodować rozwiązanie odpisu aktualizującego w tej części i zaliczenie go do pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów podatkowych (art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.).

Zapis w księgach rachunkowych będzie następujący:

  • Wn Odpisy Aktualizujące 90% wartości odpisu
  • Ma Pozostałe przychody operacyjne

Natomiast pozostałe 10% kwoty jest nieosiągalne i należy w tej części wyksięgować należność zapisem:

  • Wn Odpisy Aktualizujące 10% wartości odpisu
  • Ma Rozrachunki z odbiorcami

W świetle art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.), dalej: updop, można tą cześć należności uznać za nieściągalną bowiem macie Państwo postanowienie o nieściągalności, uznane przez wierzyciela, czyli Was,  jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego.

Tekst opublikowany: 

8 sierpnia 2011 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel