Ewidencja księgowa naliczonego ryczałtu od używania służbowego auta do celów prywatnych

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 29 stycznia 2015
Pytanie:  Jak prawidłowo zaksięgować  podatek dochodowy i składki do ZUS od wprowadzonego 1 stycznia 2015 r. ryczałtu od samochodów służbowych do celów prywatnych? Firma prowadzi pełną księgowość na kontach 4 i 5.
Odpowiedź: 

Naliczony ryczałt z tytułu używania przez pracownika służbowego auta do celów prywatnych podwyższa podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym i podstawę składek ZUS. Powoduje to, że obciążenia są wyższe. Nie ma żadnych zmian w sposobie księgowania – ujmuje się tylko kwoty podwyższone.

1.    Ujęcie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika

  • Wn Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
  • Ma Rozrachunki z ZUS.

2.    Ujęcie składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę

  • Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  • Ma Rozrachunki z ZUS.

3.    Rozliczenie składek w koszty zarządu (lub inne zespołu 5)

  • Wn Koszty zarządu
  • Ma Rozliczenie kosztów.

4.    Ujęcie zaliczki PIT

  • Wn Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
  • Ma Rozrachunki z ZUS.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel