Do czwartku jest czas na przygotowanie zestawienia obrotów i sald za ubiegły rok

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 24 marca 2015
Zmiany w podatkach od 2021 r. estoński CIT i opodatkowanie spółek komandytowych CIT.

Na ostatni dzień roku obrotowego, który w większości jednostek przypadał 31 grudnia 2014 r., należy zamknąć księgi rachunkowe za miniony rok.  Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga przygotowania zestawienia obrotów i sald za 2014 r. Takie zestawienie musi być przygotowane nie później niż do 85. dnia pod dniu bilansowym. W tym roku termin ten przypada 26 marca 2015 r.

Zestawienie obrotów i sald sporządzone na dzień bilansowy jest podstawą do sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat. W zestawieniu umieszczone muszą zostać wszystkie salda bilansowe i wynikowe księgi głównej (konta syntetyczne) – ich obroty i salda będą służyły do oceny poprawności stosowania zasady podwójnego zapisu. Powinny ponadto znaleźć się informacje o obrotach i saldach kont pozabilansowych. Jednak te informacje będą miały charakter pomocniczy. Zestawienie takie zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U z 2013 r. poz. 330 ze zm.) musi być sporządzane za każdy okres sprawozdawczy w terminie umożliwiającym rozliczenia podatkowe a za rok obrotowy nie później niż 85 dnia po dniu bilansowym. Jest to jeden z warunków uznania ksiąg rachunkowych za prowadzone na bieżąco.

Pozostało jeszcze 74 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zobacz, jak PortalFK.pl pomoże Ci wykonywać swoją pracę bezbłędnie i zawsze na czas:

  • Znajdziesz rozwiązania przeszukując nasze 40 000 artykułów na temat problemów zgłaszanych przez innych księgowych.
  • Będziesz w stanie szkolić siebie i innych księgowych za pomocą ponad 60 Szkoleń Video oraz Warsztatów na żywo.
  • Oszczędzisz swój czas poświęcany na księgowanie dzięki narzędziom: ponad 600 wzorów dokumentów, deklaracji i formularzy, 350 aktów prawnych, 1300 interpretacji i 50 kalkulatorów i oczywiście aktualne wskaźniki i stawki.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Jeśli masz już dostęp do Portalu FK, zaloguj się »

Jeżeli chcesz korzystać z tego artykułu bez ograniczeń czasowych, wykup dostęp jednorazowy:
Przez PayU (19.90 zł netto) »Przez SMS (25.00 zł netto) »
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel