Do czwartku jest czas na przygotowanie zestawienia obrotów i sald za ubiegły rok

Na ostatni dzień roku obrotowego, który w większości jednostek przypadał 31 grudnia 2014 r., należy zamknąć księgi rachunkowe za miniony rok.  Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga przygotowania zestawienia obrotów i sald za 2014 r. Takie zestawienie musi być przygotowane nie później niż do 85. dnia pod dniu bilansowym. W tym roku termin ten przypada 26 marca 2015 r.

Zestawienie obrotów i sald sporządzone na dzień bilansowy jest podstawą do sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat. W zestawieniu umieszczone muszą zostać wszystkie salda bilansowe i wynikowe księgi głównej (konta syntetyczne) – ich obroty i salda będą służyły do oceny poprawności stosowania zasady podwójnego zapisu. Powinny ponadto znaleźć się informacje o obrotach i saldach kont pozabilansowych. Jednak te informacje będą miały charakter pomocniczy. Zestawienie takie zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U z 2013 r. poz. 330 ze zm.) musi być sporządzane za każdy okres sprawozdawczy w terminie umożliwiającym rozliczenia podatkowe a za rok obrotowy nie później niż 85 dnia po dniu bilansowym. Jest to jeden z warunków uznania ksiąg rachunkowych za prowadzone na bieżąco.

Uzyskaj pełen dostęp do Portalu FK!

Skorzystaj z ponad 40.500 na bieżąco aktualizowanych porad od 70 ekspertów

Ponadto zapewnisz sobie dostęp do:

  • poradni portalu FK – 70 ekspertów czeka na Twoje pytania
  • narzędzi księgowych i kadrowych
  • na bieżąco aktualizowanych informacje o zmianach w prawie (24h/dobę)

Zyskaj pełny dostęp

Masz już dostęp?

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

wiper-pixel