Do czwartku jest czas na przygotowanie zestawienia obrotów i sald za ubiegły rok

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano:

Na ostatni dzień roku obrotowego, który w większości jednostek przypadał 31 grudnia 2014 r., należy zamknąć księgi rachunkowe za miniony rok.  Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga przygotowania zestawienia obrotów i sald za 2014 r. Takie zestawienie musi być przygotowane nie później niż do 85. dnia pod dniu bilansowym. W tym roku termin ten przypada 26 marca 2015 r.

Zestawienie obrotów i sald sporządzone na dzień bilansowy jest podstawą do sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat. W zestawieniu umieszczone muszą zostać wszystkie salda bilansowe i wynikowe księgi głównej (konta syntetyczne) – ich obroty i salda będą służyły do oceny poprawności stosowania zasady podwójnego zapisu. Powinny ponadto znaleźć się informacje o obrotach i saldach kont pozabilansowych. Jednak te informacje będą miały charakter pomocniczy. Zestawienie takie zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U z 2013 r. poz. 330 ze zm.) musi być sporządzane za każdy okres sprawozdawczy w terminie umożliwiającym rozliczenia podatkowe a za rok obrotowy nie później niż 85 dnia po dniu bilansowym. Jest to jeden z warunków uznania ksiąg rachunkowych za prowadzone na bieżąco.

Uzyskaj testowy dostęp do Portalu FK na 24 godziny!

Zyskasz testowy, darmowy dostęp do serwisu na 24 godziny.

W ramach dostępu zyskasz:

  • Dostęp do Nowości i Porad ekspertów Portalu FK
  • Narzędzia księgowe i kadrowe
  • eBooki na temat najnowszych zmian w prawie
  • Materiały Video

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Masz już dostęp?

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu

   PayU »
   9.00 zł netto
   SMS »
   10.00 zł netto
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel