Czas na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania za 2015 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano:

Wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2015 r. należy dokonać w takim czasie, aby biegły rewident przeprowadzający to badanie mógł wziąć udział w rocznej inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Wiąże się to z koniecznością poinformowania biegłego rewidenta o terminach jej przeprowadzenia. Sprawdź więcej na ten temat.

Jednostki, o których mowa w art. 64 ust. 1 uor są zobligowane do poddania swego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Obowiązek ten dotyczy jednostek dominujących sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych kontynuujących działalność:

 1. banków, SKOK-ów, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;
 2. jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych; 
 3. jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 4. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji; 
 5. pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z  następujących warunków:
  a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

W dalszej części artykułu przeczytasz:

 • Kiedy dokonać wyboru biegłego rewidenta?
 • Kto dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego?
 • Co powinna zawierać uchwała o wyborze biegłego rewidenta? - Znajdziesz także przykład uchwały.

Uzyskaj testowy dostęp do Portalu FK na 24 godziny!

Zyskasz testowy, darmowy dostęp do serwisu na 24 godziny.

W ramach dostępu zyskasz:

 • Dostęp do Nowości i Porad ekspertów Portalu FK
 • Narzędzia księgowe i kadrowe
 • eBooki na temat najnowszych zmian w prawie
 • Materiały Video

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny »

Masz już dostęp?

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu

   PayU »
   9.00 zł netto
   SMS »
   10.00 zł netto
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel