Czas na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania za 2015 r.

Czas na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania za 2015 r.

Wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za 2015 r. należy dokonać w takim czasie, aby biegły rewident przeprowadzający to badanie mógł wziąć udział w rocznej inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Wiąże się to z koniecznością poinformowania biegłego rewidenta o terminach jej przeprowadzenia. Sprawdź więcej na ten temat.

Jednostki, o których mowa w art. 64 ust. 1 uor są zobligowane do poddania swego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Obowiązek ten dotyczy jednostek dominujących sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych kontynuujących działalność:

 1. banków, SKOK-ów, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;
 2. jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych; 
 3. jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i  funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 4. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji; 
 5. pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z  następujących warunków:
  a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.

W dalszej części artykułu przeczytasz:

 • Kiedy dokonać wyboru biegłego rewidenta?
 • Kto dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego?
 • Co powinna zawierać uchwała o wyborze biegłego rewidenta? - Znajdziesz także przykład uchwały.

Uzyskaj pełen dostęp do Portalu FK!

Skorzystaj z ponad 40.500 na bieżąco aktualizowanych porad od 70 ekspertów

Ponadto zapewnisz sobie dostęp do:

 • poradni portalu FK – 70 ekspertów czeka na Twoje pytania
 • narzędzi księgowych i kadrowych
 • na bieżąco aktualizowanych informacje o zmianach w prawie (24h/dobę)

Zyskaj pełny dostęp

Masz już dostęp?

Adres e-mail lub login:

Hasło:

Nie pamiętam hasła

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.

       
           

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu

               PayU »
   9.00 zł netto
   SMS »
   10.00 zł netto
       
   
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel