Błędną nazwę firmy należy poprawić fakturą korygującą

Bogdan Świąder

Autor: Bogdan Świąder

Dodano: 12 grudnia 2014
Pytanie:  Prowadzę jednoosobową działalnością gospodarczą "X". Oprócz tej działalności jestem wspólnikiem spółki z o.o. "Y". Dostawca towaru zamiast na firmę Y, wystawiła błędnie faktury na firmę X. Stwierdził iż nie może poprawić już danych na tej fakturze i wystawił do niej fakturę korygującą dane, czyli po korekcie zmienił się nabywca(w tytule: przed korektą był X a po korekcie Y). Czy można taką fakturę uznać za prawidłową, zapłacić i zaksięgować ją w firmie Y?
Odpowiedź: 

Tak. Faktura korygująca jest podstawą księgowania oraz odliczenia podatku od towarów i usług przez podatnika VAT, gdy została wystawiona przez innego podatnika VAT. Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości, która obowiązuje spółkę z o.o., podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Takimi dowodami są również korekty faktur, które stanowią dowody zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów.

Gdy po wystawieniu faktury sprzedaży okaże się, że w nazwisku nabywcy jest błąd (lub jest to inne nazwisko) należy skorygować dane. Wystawiając fakturę korygującą, sprzedawca powinien zaznaczyć, że błąd dotyczy oznaczenia nabywcy, oraz podać prawidłowe brzmienie nazwiska (nazwy) kupującego.

W fakturze korygującej należy także wskazać przyczynę dokonania korekty.

Na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku gdy po wystawieniu faktury podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury należy wystawić fakturę korygującą. Jedną z pozycji obowiązkowych faktury jest imię i nazwisko lub nazwa nabywcy towarów lub usług oraz jego adres. Wykazanie innego nazwiska lun nazwy firmy powinno więc być potwierdzone fakturą korygującą. Jest ona dowodem księgowym, który stanowi podstawę ewidencji w księgach rachunkowych spółki z o.o. "Y”.

Bogdan Świąder

Autor: Bogdan Świąder

Bogdan Świąder – z wykształcenia prawnik, od 2007 roku licencjonowany doradca podatkowy, dziennikarz, redaktor kilku ogólnopolskich gazet, wieloletni pracownik organów podatkowych w których zajmował się podatkami dochodowymi, VAT, kontrolą oraz sprawami karnymi skarbowymi. Autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, prawa celnego, spraw karnych skarbowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel