Jak rozliczać sprzedaż dokumentowaną paragonami

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 6 kwietnia 2018
Pytanie:  Moje pytanie dotyczy księgowania przychodów z kasy fiskalnej – czy my jako firma, która wystawia paragony mamy płacić od takich paragonów VAT, które są wystawiane osobom prywatnym? Robimy raport na koniec miesiąca. Czy do KPiR jako przychód wpisać kwotę netto czy brutto z takiego raportu? I od jakiej kwoty płacimy podatek od dochodu - od netto czy brutto?
Odpowiedź: 

Za pomocą paragonów dokumentowana jest sprzedaż ewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na paragonach – o ile dokumentują one sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT – wykazywane są kwoty podatku VAT. Do rozliczenia tych kwot obowiązani są sprzedawcy (tj. podatnicy podatku VAT).

Jeżeli zatem wystawianie Państwo paragony dokumentujące sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT, jesteście Państwo obowiązani do uwzględnienia kwot tego podatku (oraz wartości netto) w prowadzonej ewidencji VAT (na podstawie raportów fiskalnych) oraz w deklaracjach VAT-7/VAT-7K. Jest to sytuacja identyczna jak istniejąca w przypadku sprzedaży opodatkowanej dokumentowanej fakturami.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (zob. art. 14 ust. 1 zdanie drugie ustawy o PIT). W konsekwencji księgując w podatkowej księdze przychodów i rozchodów sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT wykazujecie Państwo kwoty netto. Dotyczy to również sprzedaży opodatkowanej, do której wystawione zostały paragony. Można zatem – w pewnym uproszczeniu – stwierdzić, że podatek dochodowy płacicie Państwo od kwot netto.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel