KASY REJESTRUJĄCE – 2018. Zmiany w prawie już od początku roku!

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 23 stycznia 2018
Dokument archiwalny
Rychlik

Od 1 stycznia 2018 roku Minister Finansów przewiduje stopniowe wprowadzenie obowiązku używania kas połączonych on-line z repozytorium kas. Ponadto, przewidziane zostały nowe zasady wystawiania faktur do paragonów fiskalnych.

Uwaga! Tylko do końca tego roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W związku z tym resort finansów wyda nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencyjnego na kasie fiskalnej.

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:

1)      kto i w jakich sytuacjach w 2018 roku nie będzie miał obowiązku ewidencjonować sprzedaży na kasie fiskalnej, a kto będzie do tego zobowiązany (rodzaje zwolnień od obowiązku ewidencyjnego na kasie fiskalnej, utrata zwolnienia, brak zwolnienia dla sprzedaży towarów i usług określonego rodzaju);

2)      o stosowaniu od 2018 roku nowego typu kas połączonych on-line z repozytorium kas (podatnicy, których dotyczą zmiany, różnice między kasami stosowanymi obecnie a nowymi kasami);

3)      na temat nowych zasad wystawienia faktur do paragonów fiskalnych, które mają obowiązywać od 2018 roku (konsekwencje podatkowe i karno-skarbowe w przypadku naruszenia zasad prawidłowego wystawiania faktur do paragonów fiskalnych).

Ponadto dowiesz się o innych zmianach, które pojawią się od 2018 roku w zakresie obowiązków związanych z użytkowaniem kas fiskalnych.

Podczas szkolenia online ekspert wyjaśni, jak prawidłowo używać kas fiskalnych w 2018 roku.

Szkolenie poprowadzi ekspert Portalu FK:

Jakub Rychlik - doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW)

Wykład:

Pytania i odpowiedzi:

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
wiper-pixel