Poznaj skutki podatkowe związane z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową

Emilia Bartkowiak

Autor: Emilia Bartkowiak

Dodano: 19 lipca 2017
6503c2bdd6b76e15346dd00ce664c711c5caee0e-medium

Jedna ze spółek z o.o. planuje przekształcenie w spółkę komandytową. Majątek spółki komandytowej będzie przewyższał wartość kapitału zakładowego spółki z o.o. Czy takie przekształcenie podlega opodatkowaniu PCC?

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową, skutkujące powiększeniem majątku spółki przekształconej, podlega opodatkowaniu podatkiem PCC – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 1462-IPPB2.4514.23.2017.2.AF.

Jaki był problem?

Spółka z o.o. planuje przekształcenie w spółkę komandytową. Majątek spółki komandytowej będzie przewyższał wartość kapitału zakładowego spółki z o.o. Wątpliwości dotyczyły tego, czy planowane przekształcenie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC).

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy?

Wartość majątku spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia będzie przewyższała wartość kapitału zakładowego spółki przekształcanej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), nadwyżka ta, z racji wcześniejszego jej nieopodatkowania, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Emilia Bartkowiak doradca podatkowy
KOMENTARZ EKSPERTA

Zmianą umowy spółki podlegającą opodatkowaniu jest zmiana polegająca na przekształceniu lub łączeniu spółek skutkującym zwiększeniem majątku spółki osobowej (przekształconej). Oznacza to, że obowiązek podatkowy zaistnieje zawsze wtedy, gdy w wyniku transformacji spółek dojdzie do zwiększenia majątku spółki przekształconej w porównaniu z majątkiem spółki przekształcanej.

Każde powiększenie majątku spółki związane z częścią majątku stanowiącą podstawę opodatkowania skutkuje bowiem powstaniem obowiązku podatkowego PCC. Obowiązkowi podatkowemu podlega w takim przypadku różnica między wartością majątku wniesionego do spółki osobowej (przekształconej) a wysokością opodatkowanego już wcześniej kapitału zakładowego spółki kapitałowej (przekształcanej). Opodatkowaniu podlegają wkłady do spółki wnoszone ponad tę ich część, która podlegała już wcześniej opodatkowaniu (podatek PCC jest naliczany od różnicy pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki przekształconej a wysokością uprzednio opodatkowanego kapitału zakładowego spółki przekształcanej na zasadzie art. 9 pkt 11 lit. a w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f oraz w związku z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy PCC).

Jakie są skutki podatkowe wydanej interpretacji:

• przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki kapitałowej) w spółkę komandytową (osobową) podlega opodatkowaniu PCC, w przypadku gdy majątek spółki przekształconej (tj. spółki komandytowej) będzie przewyższać wartość kapitału zakładowego spółki przekształcanej (sp. z o.o.), który wcześniej był opodatkowany podatkiem PCC;

• w wyniku takiej transformacji opodatkowaniu będzie podlegać różnica między wartością majątku wniesionego do spółki przekształconej a wysokością opodatkowanego już wcześniej kapitału zakładowego spółki przekształcanej;

• obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, tj. z momentem podjęcia uchwały o przekształceniu spółki (sp. z o.o. w sp. komandytową). 

Sprawdź w Portalu FK:

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 marca 2017 r., nr 1462-IPPB2.4514.23.2017.2.AF

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel