Sektor NGO

Usługi szkoleniowe – sprawdź skutki w VAT

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 11 września 2018
Pytanie:  Jesteśmy Uczelnią Niepubliczną. Oprócz działalności edukacyjnej - studia I i II stopnia, studia podyplomowe, kursy dla studentów, rozpoczynamy organizację szkoleń i kursów (również w formie warsztatów) dla podmiotów zewnętrznych (głównie pracownicy firm). Usługi z zakresu działalności edukacyjnej z ustawy podlegają zwolnieniu z  VAT. Mamy jednak wątpliwość, jak zakwalifikować pozostałą działalność szkoleniową - czy podlega ona opodatkowaniu VAT?
Odpowiedź: 

Usługi szkoleniowe, które będzie świadczyć Państwa uczelnia, będą zwolnione od podatku VAT.

Zauważmy, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku VAT zwolnione są od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT (a więc inne niż usługi w zakresie kształcenia na poziomie wyższym) świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Oznacza to, że wszystkie usługi w zakresie kształcenia świadczone przez uczelnie, w tym wszystkie usługi szkoleniowe świadczone przez uczelnie, są zwolnione od podatku VAT. Dotyczy to również usług szkoleniowych, które będzie świadczyć Państwa uczelnia.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel