Sektor Publiczny

Sprawdź, jakie obszary pracy samorządów skontroluje w 2017 r. NIK

Dodano: 2 marca 2017

W tym roku Najwyższa Izba Kontroli przewiduje aż 110 kontroli. Najwięcej będzie w służbie zdrowia. Wnikliwej weryfikacji zostanie poddana również m.in. praca samorządów. Zobacz, jak będą sprawdzane samorządy.

Jak wynika z Planu pracy NIK na 2017 aż 17 kontroli dotyczyć będzie służby zdrowia, 11 – środowiska, 9 – transportu, 8 – administracji publicznej. Po 5 kontroli czeka oświatę i wychowanie a także finanse publiczne. Natomiast działy takie jak rolnictwo, obrona narodowa i sprawy wewnętrzne powinny przygotować się na 4 kontrole.

Samorządy będą sprawdzane w kilku ważnych obszarach, m.in.:

 • Wdrażanie programów operacyjnych na lata 2014-2020 w ramach Polityki Spójności. NIK zweryfikuje czy realizacja programów operacyjnych oraz wybranych projektów przebiegała terminowo i zgodnie z harmonogramami finansowymi i rzeczowymi, w szczególności czy zostały osiągnięte zakładane wskaźniki produktu i rezultatu (termin kontroli: IV kwartał 2017/I kwartał 2018).
 • Wykonywanie wyroków sądów administracyjnych. Wybrane gminy zostaną sprawdzone pod kątem wywiązania się z obowiązku wykonania ww. wyroków (III 2017 / IV 2017).
 • Utrzymywanie przez gminy obiektów wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012". Pod lupę pójdzie utrzymanie obiektów wybudowanych w ramach ww. programu (II 2017 / III 2017).
 • Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin wiejskich. Samorządy będą musiały wykazać, że skutecznie zaopatrzyły w wodę wszystkich odbiorców na swoim terenie (II 2017/II 2017).
 • Umarzanie zaległości podatkowych przez organy wykonawcze gmin. W tym obszarze sprawdzane będzie czy postępowania w sprawie umorzenia zostały przeprowadzone rzetelne i zgodne z prawem (IV 2017 / I 2018). 
 • Współpraca szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych. Kontrolujący poddadzą szczegółowej weryfikacji tak ważne z punktu widzenia dzieci obowiązki wychowawcze szkół i relacje w tym zakresie z rodzicami(II 2017 / III 2017).
 • Bezpieczeństwo elektronicznych zasobów informacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie podlaskim. NIK sprawdzi czy gromadzone i przetwarzane dane są właściwie chronione, co w obecnych czasach jest dużym wyzwaniem (IV 2017 / I 2018).
 • Lokalne formy ochrony przyrody. Weryfikacji zostaną poddane działania podejmowane przez gminy w celu utrzymania na swoim terenie pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (II 2017 / IV 2017).
 • Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy. Najważniejsza w tym obszarze będzie prawidłowość finansowania określonych działań. Kontrolowani mogą zostać poproszeni o przedłożenie odpowiedniej dokumentacji (III 2017 / IV 2017).
 • Wykonywanie przez powiaty województwa łódzkiego zadań w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych, finansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Samorządy będą musiały wykazać się efektywnością oraz skutecznością identyfikowania i zaspokaja danych potrzeb (I 2017/II 2017).
 • Budowa i utrzymanie dróg lokalnych w województwie warmińsko-mazurskim. NIK upewni się, że zarówno gminy, jak i powiaty prawidłowo realizowały inwestycje drogowe oraz właściwie zarządzały infrastrukturą istniejącą, zapewniając jej funkcjonalność oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego (II 2017/II 2017).
 • Bezpieczeństwo przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.  Organy administracji publicznej oraz jednostki odpowiedzialne za organizację i nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych w trakcie kontroli mogą spodziewać się pytań dotyczących skutecznego wyeliminowania zagrożeń wynikających z transportu ww. towarów (II 2017/III 2017).

Oprócz kontroli dodatkowo będą kontynuowane audyty rozpoczęte w 2016 r. Ich zakończenie planowane jest w roku bieżącym.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel