Zmiany w VAT 2016 r. – zasady obliczania prewspółczynnika

Zmiany w VAT 2016 r. – zasady obliczania prewspółczynnika

Z początkiem 2016 roku obowiązują przepisy o tzw. prewspółczynniku. Zobowiązanymi do jego stosowania są ci podatnicy, którzy oprócz sprzedaży opodatkowanej wykonują również czynności leżące poza zakresem VAT. Przykładem takich podatników są gminy, które oprócz czynności opodatkowanych wykonują również zadania zlecone. Jak stosować nowe przepisy, żeby nie popełnić błędu? Odpowiedź na to pytanie poznasz po przeczytaniu publikacji.

Ponadto podpowiemy Ci, że:

  • Podatnik sam określa wysokość prewspółczynnika
  • Możliwe jest zaokrąglanie współczynnika
  • Po zakończeniu roku konieczna jest korekta
wiper-pixel