Zmiany w delegowaniu pracowników

Dodano: 14 czerwca 2016

Pracodawca delegujący pracownika do Polski będzie musiał wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów. Zmiany wynikają z ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, które wejdą w życie 18 czerwca 2016 r.

Senat na ostatnim posiedzeniu przyjął z 7 poprawkami (głównie doprecyzowującymi) ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. 

Przypomnijmy, że był to rządowy projekt.

Ustawa wdraża dyrektywę unijną, której celem zwiększenie efektywności egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym delegowany pracownik ma świadczyć usługi.

Określono w niej zasady ochrony pracowników delegowanych z Polski i do naszego kraju oraz kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników, współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z organami innych państw członkowskich, transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych.

Pracodawca delegujący pracownika do naszego kraju będzie musiał zapewnić mu warunki zatrudnienia w sposób wskazany w ustawie. Dotyczą one m.in. norm i wymiaru czasu pracy oraz urlopu wypoczynkowego, minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Określono także obowiązki pracodawcy delegującego pracownika do Polski. Pracodawca będzie musiał wyznaczyć osobę upoważnioną do kontaktów z PIP oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów.

Na ten tematy pisaliśmy w Portalu FK: Będzie lepsza ochrona pracowników delegowanych

Ustawa precyzuje też zadania PIP związane z delegowaniem pracowników w ramach świadczenia usług. Inspekcja będzie prowadzić i aktualizować – w języku polskim i co najmniej jednym innym języku oficjalnym UE – stronę internetową, na której będą opisane warunki zatrudnienia i przepisy prawne, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych na terytorium Polski.

W ustawie zawarto także listę naruszeń ustawy, za które przewidziano karę grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł. 

Ustawa ma wejść  w życie z dniem 18 czerwca br. i teraz czeka tylko na podpis Prezydenta RP.

Źródło: www.senat.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel