Wczasy pod gruszą dla emerytów z ZFŚS a podatek

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 18 maja 2011
Pytanie:  Dokonujemy odpisu na ZFŚS i realizujemy z tego funduszu wypłaty na tzw. „wczasy pod gruszą" dla pracowników oraz byłych pracowników, którzy przeszli na emerytury i renty. Czy świadczenie pieniężne tytułem „czasów pod gruszą" finansowane ze środków ZFŚS, w kwocie nie przekraczającej w ciągu roku 2.280,00 zł na rzecz emerytów - byłych pracowników przedsiębiorstwa, korzysta ze zwolnienia z podatku?
Odpowiedź: 

Wspomniane świadczenie pieniężne w postaci dofinansowania do wypoczynku nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dofinansowanie do wypoczynku (wczasów pod gruszą) powinno zostać uregulowane w regulaminie ZFŚS, który to powinien zawierać przede wszystkim zasady i warunki dokumentowania wydatków związanych z nabywanymi przez osoby uprawnione usługami wypoczynkowymi, objętymi dopłatą z funduszu, wskazywać na kryteria przyznania świadczeń i wyznaczać termin wypłaty dofinansowania do wypoczynku

Pracodawcy nierzadko dofinansowują wypoczynek swoim byłym pracownikom. Jeżeli dofinansowanie otrzymał emeryt albo były pracownik, wówczas podlega ono opodatkowaniu 10% podatkiem zryczałtowanym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), dalej: updof.

Co prawda w myśl art. 21 ust. 1 pkt 38 updof, zwolnione od podatku są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, jednakże zgodnie z interpretacją organów podatkowych, dofinansowanie do wypoczynku nie ma charakteru rzeczowego i nie korzysta z wyłączenia z opodatkowania. Tak uznała Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 29 lutego 2008 r., nr ITPB1/415-719/07/IL, w której czytamy: „(…) nie można uznać, iż wartość wycieczki w postaci kosztów transportu, zakwaterowania w części finansowanej przez zakład pracy jest świadczeniem rzeczowym, bowiem uczestnicy wycieczki nie otrzymują świadczenia o charakterze materialnym, tj. rzeczowym. Przedmiotem świadczenia jest w tym przypadku usługa turystyczna, a nie rzecz. W sytuacji, gdy emeryci i renciści skorzystają z usługi turystycznej zakupionej (dofinansowanej) przez pracodawcę, wartość takiego świadczenia stanowi przychód emeryta i rencisty, otrzymany w związku z łączącym ich uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, który winien być opodatkowany zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc powyższe pod uwagę wartość tych świadczeń nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego i należy je każdorazowo traktować jako przychód do opodatkowania”.

Tekst opublikowany: 

8 maja 2011 r.

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel