Świadczenie urlopowe dla nauczyciela z dwoma etatami

Autor: Katarzyna Tryniszewska

Dodano: 16 listopada 2011
Pytanie:  Nauczyciel zatrudniony na pół etatu w naszej placówce jednocześnie zatrudniony jest na pół etatu w innej szkole, która podlega pod inny urząd (inna gmina). Czy świadczenie urlopowe będzie wypłacane z połowy etatu w każdej z placówek czy też płaci jedna wybrana przez pracownika szkoła, z całego etatu a druga szkoła w ogóle?

Przeczytaj odpowiedź naszego specjalisty i dowiedz się, jak postąpić w sytuacji, kiedy nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach i należy mu wypłacić świadczenie urlopowe.

Odpowiedź: 

W przypadku zatrudnienia w różnych szkołach na pół etatu, świadczenie urlopowe w wysokości połowy należnej kwoty, wypłaci każda ze szkół.

Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Konieczne jest, aby nauczyciel pozostawał w stosunku pracy w danym roku szkolnym (rok szkolny zaczyna się 1 września).

Świadczenie urlopowe należy wypłacić proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (etatu). Świadczenie urlopowe w pełnej wysokości otrzyma, zatem nauczyciel, który jest zatrudniony na pełny etat.

Jeśli nauczyciel w danej szkole jest zatrudniony na pół etatu, otrzyma połowę świadczenia urlopowego. Jeśli nauczyciel jest jeszcze zatrudniony w innej szkole to w niej otrzyma również świadczenie urlopowe.

Także w tym przypadku będzie ono wynosiło połowę, odpowiednio do wymiaru etatu. Każda szkoła zapłaci, zatem osobno.

Tekst opublikowany: 

10 listopada 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel