Świadczenia pracownicze z ZFŚS - z jakiego rachunku powinien być płacony podatek należny?

Autor: Ewa Kowalska

Dodano: 4 stycznia 2011
Pytanie:  Jesteśmy zakładem budżetowym i prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na ten cel mamy wyodrębniony rachunek bankowy. Z ZFŚS udzielamy pracownikom różnych form pomocy, m.in. dofinansowania do wczasów pod gruszą, pomocy rzeczowej. Czy podatek należny od tych form płacony do urzędu skarbowego powinien być odprowadzany z wyodrębnionego konta na fundusz socjalny, czy też z konta podstawowego, z którego finansujemy działalność bieżącą?
Odpowiedź: 

Podatek należny, obciążający świadczenia pracownicze udzielane z ZFŚS, powinien być płacony z rachunku funduszu. W przypadku, gdy pracodawca opłaci świadczenia z rachunku bieżącego, powinien dokonać refundacji środków z rachunku ZFŚS.

Świadczenia z ZFŚS przyznawane są w kwocie brutto, a zatem taka właśnie kwota powinna zostać wypłacona z rachunku funduszu.

Wolna od podatku dochodowego jest: „wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi” (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).

Jeśli pracownik powinien zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych, to nalicza się go od przyznanej kwoty brutto, a pracownikowi wypłaca kwotę netto.

Tekst opublikowany: 

4 stycznia 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel