Poznaj nowe zasady tworzenia klauzul informacyjnych zgodnie z RODO

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Dodano: 23 marca 2018
43d6eb21bb4265f13bc4766d8861fc1edec7b0e2-medium

Wchodzące 25 maja 2018 r. przepisy RODO wymuszają na administratorach danych osobowych stworzenie nowych klauzul informacyjnych zawartych w ogłoszeniu o pracę, z którymi zapoznaje się kandydat, przed wysłaniem danych osobowych do potencjalnego pracodawcy. Sprawdź, na przykładach, jak zrobić to zgodnie z nowymi wymogami.

Dodatkowe treści

Jeżeli Twoja firma szuka pracownika, to umieszczając ogłoszenie o pracę, trzeba pamiętać o obowiązku rozszerzenia informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych. Muszą pojawić się dodatkowe treści:

-        okres przechowywania danych osobowych zawartych w C.V. po jakim czasie od zakończenia procesu rekrutacyjnego C.V zostanie usunięte,

-        przedstawienie praw kandydata: do dostępu do przetwarzanych przez administratora danych osobowych danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

-        uzyskanie przez kandydata do pracy odpowiedzi, czy jego dane będą automatycznie przetwarzane.

Przedstawiamy  dwa przykłady wypełnienia obowiązku informacyjnego według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

PRZYKŁAD
Ogłoszenie o pracę ukazującego się w Internecie: Administratorem Danych Osobowych jest  ABC Sp. z o.o. z siedzibą w xxxx (kontakt: ul. xxxxx, 00-000 xxxx). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-xx xxxxxxxx (adresem email: [email protected]). Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez  trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez grupę  ABC, w szczególności przez ABC Sp. z o.o. z siedzibą w xxxx na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji. Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Grupę ABC, w szczególności przez ABC Sp. z o.o. z siedzibą w xxxx na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.


Drugi przykład odnosi się do sytuacji, gdy pracownik Twojej firmy poleca kandydata do pracy.

PRZYKŁAD
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ABC Sp. z o.o. z siedzibą w xxxxx przy ulicy xxxxxx nr xxx. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora danych, inspektorem ochrony danych osobowych pod numerem tel 0-xx xxxxxxxx ( adresem email: [email protected]). Pani/Pana dane osobowe w zakresie (zakres danych) zostały przekazane przez (Imię i Nazwisko Przekazującego) w celu polecenia jako kandydata do pracy w ABC Sp. z o.o.. W przypadku wyrażenia zgody Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych Spółki. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych od dnia uzyskania zgody do dnia  upływu trzech miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek  z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych oraz prawa wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez grupę  ABC, w szczególności przez ABC Sp. z o.o. z siedzibą w xxxx na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, trener – wykładowca Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel