Struktura wiekowa zapasów – to narzędzie ułatwi Ci zarządzanie płynnością finansową firmy

Dodano: 14 grudnia 2016
magazyn

Wiele przedsiębiorstw miało problemy z płynnością, a część z nich musiała nawet ogłosić bankructwo, ponieważ nie posiadały one źródeł umożliwiających sfinansowanie zapasów. Jednym z narzędzi, które usprawnia zarządzanie zapasami jest struktura wiekowa zapasów. To skuteczny sposób na monitorowanie tego, jak długo zapasy są utrzymywane w przedsiębiorstwie.

Firmy często zgadzają się na zakup większej partii zapasów, niż potrzebują, ponieważ od sprzedającego otrzymają na przykład dodatkowy rabat za większe zamówienie. Wówczas zakładają, że zapas taki zostanie wykorzystany w przyszłości. Jednak za dokonany zakup zapasów trzeba będzie zapłacić. Jeśli firma nie posiada wystarczającej ilości środków umożliwiających sfinansowanie zakupu, może wpaść w spiralę zadłużenia. Taka sytuacja również może powodować ograniczenie zysków. Firma tylko po to, aby spłacić zadłużenie, może wyprzedawać zapasy lub produkty z nich powstałe według niższych cen. W konsekwencji dodatkowy zysk wynikający z uzyskanego rabatu za większy zakup może zostać skonsumowany przez konieczne obniżki cen. Między innymi z tego powodu na bieżąco trzeba śledzić poziom zapasów utrzymywanych w firmie.

Co zyskasz stosując strukturę wiekową zapasów

Sprawne zarządzanie zapasami wymaga kontroli okresu ich utrzymywania w przedsiębiorstwie. Prostym, ale skutecznym narzędziem umożliwiającym monitorowanie tego, jak długo zapasy są w przedsiębiorstwie, jest struktura wiekowa zapasów. Pokazuje ona, przez jaki czas są utrzymywane zapasy w podziale na ich rodzaje.

Często okazuje się, że firma utrzymuje wysokie poziomy zapasów, które nie są jej potrzebne. Mogą to być na przykład nieaktualne materiały reklamowe czy części zamienne.

Sprawdź, na czym polega struktura wiekowa zapasów

Struktura wiekowa zapasów bazuje na mechanizmie funkcjonowania struktury wiekowej należności. Różnice polegają na tym, że w wierszach pokazuje się nie odbiorców, ale rodzaj zapasów. W kolumnach natomiast znajdują się poszczególne przedziały wiekowe. Nie występuje również przedział –  zapasy w terminie (jak w przypadku należności). Struktura składa się natomiast z przedziałów określających, ile dni zapasy znajdują się na magazynie. Raport taki powinien analizować, ile dni upłynęło od momentu wprowadzenia zapasu na magazyn (będzie to data zaksięgowania dokumentu) i na tej podstawie klasyfikować zapas do danego przedziału czasowego.

Dowiedz się, kiedy firma źle zarządza zapasami

Może się zdarzyć, że dane dla tego samego zapasu będą znajdowały się w różnych przedziałach wiekowych. Taka sytuacja oznacza, że firma źle zarządza zapasami i nie kontroluje zakupów dokonywanych przez pracowników. Zanim zamówi się nową partię zapasów, należy sprawdzić, czy nie ma wystarczającej ich ilości w magazynie. Niestety bardzo często ta procedura jest omijana. Szczególnie dotyczy to zapasów pozostałych o małej wartości jednostkowej. Jednak suma ich może stanowić znaczący koszt.

Przykładowa struktura wiekowa zapasów znajduje się poniżej.

Zapas

od 1 do 5 dni

od 6 do 15 dni

od 15 do 30 dni

od 30 do 60 dni

> 60 dni

Razem

A

100.000

 

20.000

   

120.000

B

       

50.000

50.000

C

     

20.000

40.000

60.000

D

20.000

       

20.000

E

10.000

       

10.000

2 podstawowe funkcje struktury wiekowej zapasów

Struktura wiekowa zapasów stanowi podstawowe narzędzie okresowego przeglądu zapasów. Obok funkcji monitorującej powinna pełnić również funkcję zarządczą. Jednym z jej elementów jest związywanie rezerwy w MPK odpowiedniego działu na zapasy przeterminowanie więcej niż X dni. Liczbę tych dni należy określić samodzielnie. Osoby zamawiające zapasy często nie są świadome ich wpływu na wyniki firmy dopóty, dopóki nie obciążą one ich centrum kosztów. Obciążenie to nastąpi dopiero w momencie wydania zapasów. Zawiązanie rezerwy spowoduje, że osoba zamawiająca zastanowi się wcześniej, czy warto zamawiać nową partię, jeśli do wykorzystania jest jeszcze poprzednio zrealizowana dostawa zapasów.

Jednym z częstych pytań, jakie zadają sobie pracownicy wielu działów, jest to – jaki poziom zapasów utrzymywać. Bardzo pomocnym narzędziem będzie tu zatem struktury wiekowej zapasów. Należy również pamiętać, że istotne możliwości sfinansowania zapasu. To często pomijany czynnik determinujący poziom utrzymywanych zapasów.

Warto zapamiętać:

  • Jeśli firma nie posiada wystarczającej ilości środków umożliwiających sfinansowanie zakupu, może wpaść w spiralę zadłużenia. Sprawne zarządzanie zapasami wymaga kontroli okresu ich utrzymywania w przedsiębiorstwie.
  • Zanim firma zamówi nową partię zapasów, należy sprawdzić, czy nie ma wystarczającej ich ilości w magazynie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel