Controlling personalny w przedsiębiorstwie – w jaki sposób wesprzeć działania z obszaru HR

Autor: Jacek Folga

Dodano: 29 grudnia 2016
zebranie

Wdrożenie choćby najprostszych narzędzi controllingu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia optymalizację kosztów związanych nie tylko z wynagrodzeniami, lecz także dodatkowymi świadczeniami. Jest to również szansa na efektywniejsze inwestowanie pieniędzy w pracowników, bowiem w wyniku analizy zyskujesz informacje, czy firmie zagraża odpływ najlepszych pracowników lub jaki wpływ ma atmosfera pracy na zaangażowanie i wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Sprawdź, jaką rolę pełni controlling w dziale zasobów ludzkich.

Dział controllingu wspomaga osoby odpowiedzialne za realizację polityki personalnej głównie w dwóch obszarach: przygotowywania budżetów kosztów oraz analizy kosztów związanych z zasobami ludzkimi.

Jaką rolę spełnia analiza kosztów działu personalnego

Nie należy jednak ograniczać się tylko do wąskiego zakresu przygotowania budżetu wynagrodzeń i późniejszej analizy. Zakres controllingu personalnego jest znacznie szerszy. Polityka personalna generuje również inne koszty niż tylko same wynagrodzenia. Należą do nich na przykład: koszty rozwoju pracowników, koszty związane z premiami czy koszty kształtowania wizerunku firmy. Sama analiza może być również proaktywna i udzielać odpowiedzi na pytanie, czy firma ma odpowiednią strukturę zatrudnienia lub czy dobrze wychowuje przyszłych liderów. Controlling personalny pełni także ważną funkcję w raportowaniu danych wykorzystywanych w ankietach przeprowadzanych przez dział zasobów ludzkich. Najczęściej będą to ankiety dotyczące oceny satysfakcji zatrudnienia.

Czym zajmuje się kontroler do spraw personalnych

Dzięki szczegółowym raportom można zbadać, czy firmie nie zagraża odpływ najlepszych pracowników lub jaki wpływ ma atmosfera pracy na zaangażowanie i wyniki osiągane przez firmę. Bez zaangażowania pracowników przedsiębiorstwo nie ma szansy osiągnięcia sukcesu. Kto powinien odpowiadać za te funkcje? W dużych firmach jest często powołany odrębny kontroler do spraw personalnych. Jednak nie zawsze jest konieczne wyodrębnianie osobnego stanowiska. Może to być zakres obowiązków przypisany na przykład do osoby odpowiedzialnej za koszty administracji.

Upewnij się, czy firma jest pożądanym miejscem pracy

Firmy, które myślą o rozwoju i dostarczaniu lepszej oferty swoim klientom, muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że ich najcenniejszym zasobem są ludzie. Dlatego controlling personalny powinien również ewoluować z roli strażnika kosztów w kierunku roli doradcy. Warto zadawać sobie pytanie, czy skutecznie wykorzystujemy posiadane zasoby do tego, aby nasza firma stała się pożądanym miejscem pracy, czy jest na tyle atrakcyjna, że będą chcieli znaleźć tu swoje miejsce najlepsi pracownicy na rynku. Oczywiście nie można zapominać o podstawowych, tradycyjnych funkcjach, takich jak budżetowanie i kontrola kosztów. Jednak ten zakres powinien być poszerzony o odpowiedzialność kreującą przyszłość firmy, której podstawą jest dobrze dobrana kadra.

Poznaj źródła danych istotnych dla controlingu działu HR

Podstawowe źródło danych, z których korzysta controlling personalny, to dane pochodzące z systemu kadrowego przedsiębiorstwa. Coraz częściej moduł dotyczący kadr jest jednym z elementów systemu IT, który firma wykorzystuje w swojej działalności. Jednak na tym dostęp do informacji się nie kończy.

Źródłem danych są również wszelkie publikowane statystyki, na przykład: stopa bezrobocia, struktura wykształcenia, progi dotyczące wynagrodzeń itp. Bardziej szczegółowe dane posiadają zewnętrzne firmy konsultingowe. To zazwyczaj dane zbierane na specjalne zamówienia. Są one droższe niż dane ogólnie dostępne, ale często stanowią cenne źródło umożliwiające ocenę własnej polityki kadrowej.

Przykładowo mogą to być dane dotyczące mechanizmu premiowania pracowników w innych firmach z tej samej lub podobnej branży. Dzięki temu firma będzie mogła ocenić, które firmy odnoszą największe sukcesy, jak wygląda w nich mechanizm premiowania oraz jaki wpływ na wyniki naszej firmy miałoby zastosowanie sprawdzonych już rozwiązań. Czerpiąc z tych trzech źródeł, można stworzyć pakiet dobrych narządzi, które będą wspierały pracę osób odpowiedzialnych za zarządzanie kadrami.

W następnym artykule z tego cyklu omówimy budżetowanie kosztów personalnych. Kolejny materiał będzie dotyczyć wskaźników finansowych w polityce personalnej oraz funkcji controllingu w bardziej miękkich aspektach zarządzania zasobami ludzkimi.

Warto zapamiętać:

1. Controlling personalny nie powinien ograniczać się tylko do wąskiego zakresu przygotowania budżetu wynagrodzeń i późniejszej jego analizy. Jego zakres jest znacznie szerszy. Powinien on być zaangażowany również w takie obszary, jak ocena potencjału pracowników, wartościowanie stanowisk, analiza struktury zatrudnienia.

2. Podstawowe źródło danych, z których korzysta controlling personalny, to dane pochodzące z systemu kadrowego przedsiębiorstwa. Jednak dostępne są również dane branżowe, dane statystyczne publikowane przez odpowiednie urzędy. Bardzo cenne będą dane opracowywane przez firmy zewnętrzne.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel