Zobacz, co się zmieni w opodatkowaniu kryptowalut od 2019 roku

Adam Książek

Autor: Adam Książek

Dodano: 27 listopada 2018
co się zmieni w opodatkowaniu kryptowalut od 2019 roku

Z początkiem 2019 roku diametralnie zmieni się sytuacja w zakresie opodatkowania tzw. krypotwalut. Stanie się tak za sprawą zmian wprowadzanych ustawą nowelizującą kilka ustaw podatkowych, w tym ustawę o PIT oraz ustawę o CIT. Poznaj szczegóły zmian.

Celem planowanej nowelizacji jest m.in. kompleksowe uregulowanie opodatkowania obrotu kryptowalutami. Regulacje te były potrzebne, zwłaszcza w kontekście stale pojawiających się wątpliwości w zakresie opodatkowania obrotu wirtualnymi walutami.

Przychody  z tytułu obrotu kryptowalutami

Przychodem w przypadku transakcji walutami wirtualnymi będą kwoty uzyskane z ich sprzedaży niezależnie od miejsca ich uzyskania: na giełdzie lub poza nią. Analogiczne skutki podatkowe będzie  miało płacenie takimi walutami za towar czy usługę. W tym przypadku przychodem będzie równowartość ceny zakupionego towaru lub usługi.

Nowe przepisy kwalifikują przychody z obrotu walutami wirtualnymi do przychodów z kapitałów pieniężnych, a więc podlegają one opodatkowaniu stawką 19% PIT. Nie przewidziano jednak możliwości ich łączenia z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych. Co istotne, kwalifikacja przychodu z obrotu walutami wirtualnymi nie zmieni się nawet w przypadku gdy przychód ten będzie osiągany w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Zaproponowane rozwiązania przewidują całkowitą neutralność na gruncie podatków dochodowych wymiany jednej waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną. Rozwiązanie to jest o tyle istotne, że pozwoli ono na uniknięcie wielu trudności związanych z brakiem możliwości jednoznacznego ustalenia wartości przysporzenia w momencie wymiany.

Koszty z tytułu obrotu kryptowalutami

Kosztami podatkowymi będą udokumentowane wydatki na nabycie walut wirtualnych, poniesione w danym roku podatkowym. Wydatki te muszą być bezpośrednio związane z nabyciem i sprzedażą walut wirtualnych, co oznacza, że do kosztów uzyskania przychodu nie będzie można zakwalifikować kosztów finansowania zakupu wirtualnych walut (tj. koszów pożyczek czy też kredytów). Koszty podatkowe uzyskania będą potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostaną poniesione. Jednak w przypadku powstania w danym roku nadwyżki kosztów nad przychodami, będzie ona powiększać koszty uzyskania przychodu w następnym roku podatkowym.

Kopacze kryptowalut

Kopanie kryptowalut (ang. mining) to w dużym uproszczeniu pozyskiwanie kryptowalut poprzez rozwiązywanie skomplikowanych algorytmów matematycznych za pomocą przystosowanych do tego urządzeń.

Zmiany w przepisach przewidują  rozróżnienie sytuacji ,,kopaczy” kryptowalut. Przewidywany podział zakłada, że w sytuacji, gdy „kopacz” będzie to robił na własny rachunek, to uzyskany w ten sposób przychód należy zakwalifikować jako przychód z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych).

Z kolei, gdy „kopanie” kryptowalut będzie wykonywane na podstawie umowy o pracę czy też umowy zlecenia, wartość otrzymanych walut podlegać będą opodatkowaniu w sposób analogiczny jak wynagrodzenie za pracę czy też z umowy zlecenia, niezależnie od tego, czy wynagrodzenie będzie wypłacone w walutach wirtualnych w całości, czy w części.

Sprawdź też:

Adam Książek

Autor: Adam Książek

prawnik w KSP Legal & Tax Advice
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel