Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Sprawdź, jakich wydatków od 2018 r. nie zaliczysz już do kosztów podatkowych

Iwona Czauderna

Autor: Iwona Czauderna

Dodano: 8 stycznia 2018
a381c228c40d18e449f9c7e17dd44d683cb79fe1-medium

Nagrody dla pracowników z zysku po opodatkowaniu nie mogą być kosztem podatkowym. Ale to nie jedyne zmiany w zakresie kosztów podatkowych. Dowiedz się więcej.

Nagrody dla pracowników z zysku po opodatkowaniu

Kwalifikowanie wypłat dokonywanych na rzecz pracowników z dochodu po opodatkowaniu, do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy było w orzecznictwie w traktowane w niejednolity sposób.

Rozbieżności były na tyle poważne, że NSA podjął w tym zakresie uchwałę z 22 czerwca 2015 r. (sygn. II FPS 3/15). Stwierdził  w niej, że w świetle art. 7 ust. 2 i art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 40 i art. 15 ust. 4g ustawy o CIT nagrody i premie wypłacone pracownikom przez podatnika CIT z dochodu po opodatkowaniu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tego podatnika.

Zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. istnieje przepis, który wyraźnie z kosztów uzyskania przychodów wyłącza kwoty stanowiące podział wyniku finansowego. Nowe przepisy stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

Podatnicy CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2018 r., a zakończy się po 31 grudnia 2017 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 r.

Amortyzacja podatkowa znaków towarowych

W orzecznictwie ukształtował się pogląd odnośnie niezarejestrowanych znaków towarowych, że również użyte w art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT określenie „nabyte”, należy odnosić do nabycia praw określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej, a więc nabycia ich tak pierwotnego, jak i pochodnego.

Organy podatkowe uważały, że akceptacja przez orzecznictwo rozciągnięcia stosowania regulacji art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT  do nabycia pierwotnego doprowadziła do sytuacji, w której podatnicy zaliczają do wartości niematerialnych i prawnych i amortyzują od ich wartości początkowej równej wartości rynkowej, znaki towarowe „powstałe” w wyniku decyzji  urzędu patentowego o objęciu takiego znaku prawem ochronnym.

Od 1 stycznia 2018 r. wprowadzenie do wyliczenia w  art. 16b w ust. 1 brzmi następująco: „Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używani (…)”.

Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie, że pod pojęciem nabycia, o którym mowa w przepisie art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, rozumie się wyłącznie nabycie wtórne (od innego podmiotu), a nie nabycie pierwotne.

Praktyczne skutki zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Zatem od 1 stycznia 2018 r. amortyzacji podatkowej na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT podlegają tylko znaki towarowe objęte prawem ochronnym nabyte od innego podmiotu. Natomiast amortyzacji od wartości niematerialnych i prawnych nie podlegają znaki towarowe „powstałe” w wyniku decyzji urzędu patentowego o objęciu takiego znaku prawem ochronnym.

Sprawdź też:

Podstawa prawna: 

 • ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r.  poz. 2175).

Iwona Czauderna

Autor: Iwona Czauderna

doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem, autorka wielu publikacji na tematy podatkowe
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel