Ostatni moment na złożenie oświadczenia, aby korzystać z niższej taryfy prądu

Dodano: 29 lipca 2019
dwie kobiety sprawdzają coś w dokumentach

Mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale oraz jednostki sektora finansów publicznych ( w tym samorządy) muszą do 29 lipca br. złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Podpisany dokument jest potwierdzeniem przez nich statusu i warunkiem utrzymania ceny energii elektrycznej z roku 2018 – przypomina resort energii.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawa o cenach pądu, utrzymuje w 2019 r. ceny prądu z roku 2018 bezwarunkowo gospodarstwom domowym.

Od dzisiaj obowiązuje ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu).

Zgodnie z tymi przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych z następujących grup:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego.

Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. - ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.

Ministerstwo Energii przypomina, że oświadczenia należy składać do poniedziałku (29 lipca). Ze względu na to, że termin ustawowy wypada w sobotę (27 lipca), oświadczenia złożone 29 lipca br. (poniedziałek) również będą akceptowane (art. 115 Kodeksu cywilnego).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel