Od 1 maja 2016 r. importerzy i eksporterzy towarów muszą stosować nowy Kodeks celny

Bogdan Świąder

Autor: Bogdan Świąder

Dodano: 26 kwietnia 2016

Przyspieszenie i uproszczenie procedur, lepsze pobieranie cła oraz elektroniczny obieg dokumentów – taki będzie unijny kodeks celny, który zacznie obowiązywać za kilka dni.

Unijny kodeks celny wprowadza nowe przepisy, które będą stosowane w obrocie towarowym z państwami spoza UE.

Ułatwienia, ale też nowe obowiązki

Nowe przepisy mają one ułatwić rozliczenia przedsiębiorcom, ale nakładają też dodatkowe obowiązki. Wprowadzono między innymi obowiązek zabezpieczenia zapłaty cła i podatków, które mogą powstać, nawet jeśli cło jest zawieszone.

Nowe zasady przy prowadzeniu składów celnych

Przepisy unijnego prawa celnego wprowadzają nową systematykę składów celnych oraz dodatkowe wymagania.

Udzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego jest uzależnione od złożenia zabezpieczenia. Może to przynieść firmom dodatkowe  koszty. Udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych pozwolenia na prowadzenie składu celnego będą podlegać ponownej ocenie. Posiadane pozwolenie zostanie  cofnięte oraz – jeśli spełnione będą warunki  określone w przepisach prawa celnego – zostanie wydane nowe.

Zmiany dotyczą też: wydawania decyzji celnych, zabezpieczenia długu celnego, pozwoleń na stosowanie uproszczeń.

Podstawowe założenia przepisów unijnego prawa celnego to:

  • ujednolicenie obsługi obrotu towarowego z zagranicą w całej UE,
  • harmonizacja zasad wymiany informacji i zakresu danych,
  • ułatwienia w zakresie procedur celnych,
  • wdrażanie obsługi procesów biznesowych w pełni elektronicznie – dla administracji celnych oraz firm,
  • wspieranie rzetelnych podmiotów gospodarczych – tj. upoważnionych przedsiębiorców (AEO).
Trzeba pamiętać o ponownej ocenie pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016 r.

Pozwolenia wydane na podstawie przepisów starego wspólnotowego kodeksu celnego lub rozporządzenia wykonawczego, które nie są ograniczone terminem ważności (tj. wydane zostały na czas nieokreślony), pozostają nadal ważne w dniu  1 maja 2016 r., aż do czasu dokonania przez organ celny ponownej ich oceny. Pozwolenia takie powinny zostać ponownie ocenione do 1 maja 2019 r.

Przepisy unijnego prawa celnego wprowadzają nowe zasady regulujące czasowe składowanie, w przypadku gdy towary mają być złożone w miejscu innym niż magazyn czasowego składowania. Wymagane będzie wówczas m.in. złożenie  zabezpieczenia. Ograniczeniu do jednego dnia uległ okres czasowego składowania.

Nie ma zmian w zgłoszeniach

Od 1 maja nie będzie natomiast zmian w zakresie danych podawanych w zgłoszeniach oraz obsługi tych zgłoszeń przesyłanych do systemów elektronicznych (CELINA, ECS, NCTS). Utrzymane zostaną dotychczasowe rozwiązania.

W okresie przejściowym systemy informatyczne w Polsce będą dostosowywane  do przepisów kodeksu.

Podstawa prawna: 
  • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 952/2013 z 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 269).
Bogdan Świąder

Autor: Bogdan Świąder

Bogdan Świąder – z wykształcenia prawnik, od 2007 roku licencjonowany doradca podatkowy, dziennikarz, redaktor kilku ogólnopolskich gazet, wieloletni pracownik organów podatkowych w których zajmował się podatkami dochodowymi, VAT, kontrolą oraz sprawami karnymi skarbowymi. Autor licznych artykułów z zakresu prawa podatkowego, prawa celnego, spraw karnych skarbowych.
Słowa kluczowe:
eksport towarówimportUE
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel