Zmiany w terminach dochodzenia roszczeń pracowniczych w prawie pracy od 1 stycznia 2017 roku

Karolina Ciastko

Autor: Karolina Ciastko

Dodano: 11 stycznia 2017

Od nowego roku obowiązują dłuższe niż dotychczas okresy na złożenie do Sądu stosownego odwołania. Pamiętaj o tym przy wypowiadaniu umów o pracę pracownikom.

W dniu 1 stycznia 2017 r. na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 roku (Dz. U. Z 2016 r. poz. 2255) zmieniły się terminy dochodzenia roszczeń pracowniczych wskazane w art. 264 § 1, 2 i 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.).

Oznacza to, iż od 1 stycznia 2017 r. obowiązują dłuższe niż dotychczas okresy na złożenie do Sądu stosownego żądania (odwołania).

Jak było?

Przed dniem 1 stycznia 2017 roku terminy powyższy były dużo krótsze i wynosiły odpowiednio:

–        co do § 1 powyżej – 7 dni

–        co do § 2 powyżej – 14 dni

–        co do § 3 powyżej – 14 dni

KOMENTARZ EKSPERTA: Karolina Ciastko,radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Dudkiewicz Ciastko Cichocka s.c. z siedzibą w Poznaniu, www.kancelaria-dcc.pl

Jak jest obecnie?

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 264 § 1, 2 i 3 Kodeksu Pracy, dalej: kp:

§ 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.

§ 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.

Powyższe oznacza, iż ustawodawca ujednolicił i wydłużył pracownikom prawo odwołania się do Sądu pracy w w/w zakresach.

Dla kogo ta zmiana jest korzystna?

Zmiana ta jest niewątpliwym ukłonem w stronę pracowników celem ułatwienia im możliwości dochodzenia roszczeń pracowniczych bez obawy, iż uchybią terminom na złożenie pisma do sądu z uwagi na nieprawidłowy wybór drogi oraz rodzaju swojego roszczenia.

Uprzednio pracownik miał jedynie 7 dni na odwołanie od dnia otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę, a 14 dni na roszczenia związane rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcie. Funkcjonowanie tych dwóch terminów powodowało wiele pomyłek ze strony pracowników, których skutki były dla nich bardzo dotkliwe.

Ujednolicony termin 21 dni zwiększa ochronę prawną pracowników i pozwoli im na dokładniejszą analizę swojej sytuacji oraz możliwość prawidłowego sformułowania pozwu i oceny przysługujących im roszczeń.

Karolina Ciastko

Autor: Karolina Ciastko

radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Dudkiewicz Ciastko Cichocka s.c. z siedzibą w Poznaniu, www.kancelaria-dcc.pl . Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z kapitałem krajowym i zagranicznym. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego i prawa pracy.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel