Nie można dochodzić przywrócenia do pracy zamiast odszkodowania

Dodano: 11 kwietnia 2017
14b07df1cee271a7571cfe6656b4d149da0c64b0-medium

W przypadku odwołania pracownika od złożonego przez pracodawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę, pracownik może dokonać wyboru jednego z dwóch świadczeń: odszkodowania lub przywrócenia do pracy przypomina Agata Kicińska z Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch.

Roszczenia te mają charakter alternatywny (jeżeli jedno z roszczeń okaże się nieuzasadnione, Sąd może zasądzić to drugie) oraz przemienny (możliwy jest wybór jednego z dwóch świadczeń). Nie oznacza to, że pracownik może dowolnie, na każdym etapie postępowania zmieniać swoje żądanie.

Sąd Najwyższy w wyroku o sygn. akt II PK 264/15 wskazał bowiem, na pewne reguły w tym zakresie. Wedle nich pracownik może bez zgody pracodawcy zmienić żądanie z przywrócenia do pracy na odszkodowanie. Nie może jednak zgłosić żądania odwrotnego.

Jeżeli więc w odwołaniu zawarł wniosek o zasądzenie na jego rzecz odszkodowania w związku z wadliwym wypowiedzeniem umowy o pracę, nie może się później w toku procesu rozmyślić i żądać zamiast odszkodowania – przywrócenia do pracy.

Do takiego oświadczenia pracownika znajdzie bowiem zastosowanie art. 365 § 2 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy. Oświadczenie pracownika o wyborze odszkodowania jest oświadczeniem woli.

Po dojściu tego oświadczenia do pracodawcy (doręczeniu pozwu) pracownik nie może zmienić roszczenia na przywrócenie do pracy, chyba że pracodawca się na to zgodzi.

Zasada swobody nawiązania stosunku pracy chroni bowiem również pracodawcę, a nie tylko pracownika. Z tej zasady wynika również prawo pracodawcy do doboru pracowników. Zawarcie umowy o pracę zależy przy tym od zgodnego oświadczenia woli obu stron. Takie motywy skłoniły właśnie Sąd Najwyższy do odpowiedniego zastosowania w tym przypadku przepisów Kodeksu cywilnego (choć odwrotnie już to nie działa).

Co to oznacza dla Twojej firmy?

Jeżeli więc Twoja firma złoży pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę za wypowiedzeniem (albo o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia), a pracownik się od tego odwoła do sądu pracy żądając odszkodowania – Sąd nie powinien w takim przypadku zasądzić przywrócenia do pracy, nawet gdy pracownik później zmieni zdanie co do wyboru roszczenia.

Jeżeli natomiast pierwotnym żądaniem pracownika będzie przywrócenie do pracy (przez przywrócenie do pracy powinieneś rozumieć tutaj również uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne), to w toku postępowania może on jednak zmienić żądanie na zasądzenie odszkodowania.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel