Opis

Webinarium przeznaczone jest dla właścicieli oraz managerów biur rachunkowych, kierowników działów księgowych i płacowych, odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych pracowników. Aby przestrzegać zasad RODO i zminimalizować ryzyko kar, musisz wiedzieć, co nowego wnosi w działalność biura rachunkowego, a także działów księgowych i płacowych w firmach obowiązujące od 25 maja 2018r. nowe rozporządzenie.

Przepisy RODO od 25 maja 2018 r. wprowadzają wiele zmian w podejściu do ochrony danych osobowych w działach księgowości, kadr i płac. Podczas webinarium przedstawimy praktyczny sposób zastosowanie zasad ochrony danych osobowych zgodnie z RODO na gruncie IT poprzez przedstawienie nowych funkcji oprogramowania kadry – płace.

Zakres szkolenia:

1.       Czy każda jednostka gospodarcza przetwarza dane osobowe?

2.       Definicja danych osobowych: sensytywne, biometryczne, genetyczne.

3.       Umowy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

4.       Prawo pracownika do wglądu w historię zmian, uprawnienie do żądania przeniesienia danych osobowych, „prawo do bycia zapomnianym”, sprzeciwu.

5.       Udzielanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych  zgodnie z zasadami RODO.

6.       Dostęp do danych osobowych – zabezpieczenie danych aspekt organizacyjny i techniczny.

7.       Definicja przetwarzania danych osobowych – kiedy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownika, zleceniobiorcy.

8.       Pojęcie kwestii ryzyka na bazie regulacji  RODO.

9.       Rola, zasady powołania, uprawnienia i umocowanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

10.   Odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna związana z przetwarzaniem danych osobowych – kary do 20.000.000 EURO  dla podmiotów prywatnych alternatywnie  do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedzającego roku obrotowego.

11.   Praktyczne zastosowanie obowiązujących zmian  przy użyciu systemu informatycznego kadry – płace.

Szkolenie prowadzi

Barbara Dąbrowska

 - manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie consultingowej

Prowadzący

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel