Zobacz, jakie kary mogą grozić za przestępstwa związane z wystawianiem faktur

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 1 marca 2017

Jakie kary będą grozić za podrabianie, czy wystawianie fikcyjnych faktur? W jakiej sytuacji sprawca zostanie ukarany karą pozbawienia wolności wynoszącą 25 lat? Sprawdź, co się zmieniło od 1 marca 2017 r.

Do tej pory  czyny zabronione związane z wystawianiem faktur stanowiły tylko przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe (art. 62 Kodeksu karnego skarbowego). Od 1 marca 2017 r. do Kodeksu karnego dodano przepisy określające „zwykłe” (tj. niebędące przestępstwami skarbowymi) przestępstwa związane z wystawianiem faktur.

1.     Nowe przestępstwa

Przepisy art. 270a Kodeksu karnego określać będą przestępstwa popełniane przez osoby, które podrabiają lub przerabiają faktury lub używają takich faktur jako autentycznych. Za takie przestępstwo będzie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 270a § 1 Kodeksu karnego).

Z kolei przepisy art. 271a Kodeksu karnego określać będą przestępstwa popełniane przez osoby, które wystawiają fakturę lub faktury, zawierające kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest znaczna, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używają. Również w tym przypadku podstawowa forma przestępstwa podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (zob. art. 271a § 1 Kodeksu karnego).

W obu przypadkach istnieć będzie kwalifikowana forma przestępstwa mająca miejsce, jeżeli sprawca dopuszcza się czynu wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (tj. o wartości przekraczającej 1.000.000 zł), albo z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu. W takich przypadkach sprawca podlegać będzie karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (art. 270a § 2 oraz art. 271a § 2 Kodeksu karnego).

Przestępstwa mniejszej wagi

Z kolei uprzywilejowana forma wskazanych przestępstw będzie mieć miejsce w wypadkach mniejszej wagi. Wówczas sprawcy wyżej wymienionych czynów podlegając będą karze pozbawienia wolności do lat 3 (zob. art. 270a § 3 oraz art. 271a § 3 Kodeksu karnego).

25 lat więzienia

Szczególna sytuacja będzie mieć miejsce, jeżeli przestępstwa będą popełniane wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (a więc większa niż 10.000.000 złotych).

Takie przestępstwa podlegać będą karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności (zob. art. 277a § 1 Kodeksu karnego), a w przypadku mniejszej wagi - karze pozbawienia wolności do lat 5 (art. 277a § 2 Kodeksu karnego).

2.     Nadzwyczajne złagodzenie kary oraz odstąpienie od wymierzenia kary

W części wymienionych przestępstw sąd na wniosek prokuratora stosować będzie mógł nadzwyczajne złagodzenie kary. W przypadku przestępstw określonych w art. 270a § 1 i 2 lub art. 271 § 1 lub 2 Kodeksu karnego dotyczyć to będzie sprawców, którzy zawiadomią o nich organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnią wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, a także wskażą czyny pozostające w związku z popełnionym przez nich przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten o nich się dowie (zob. art. 277c § 1 Kodeksu karnego).

Sąd będzie mógł również zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 277a § 1 Kodeksu karnego. Będzie tak, jeżeli oprócz spełnienia powyższych warunków sprawca zwróci korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części.

Ponadto sąd na wniosek prokuratora będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary wobec sprawców przestępstw określonych w art. 270a § 1, 2 lub 3, art. 271a § 1, 2 lub 3 lub art. 277a § 2 Kodeks karnego. Dotyczyć to będzie sprawców, którzy zawiadomią o popełnionych przestępstwach organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnią wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, a także wskażą czyny pozostające w związku z popełnionym przez nich przestępstwem i ich sprawców, zanim organ ten o nich się dowiedział, a ponadto zwrócą korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia tego przestępstwa w całości albo w istotnej części (zob. art. 277c § 2 Kodeksu karnego).

Polecamy też webinarium:

Podstawa prawna: 

ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. 244).

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel