ZMIANY W VAT: Pakiet paliwowy obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r.

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Dodano: 1 sierpnia 2016

Uszczelnienie poboru VAT w obrocie paliwami ciekłymi z zagranicą. Taki jest główny cel kolejnych zmian w ustawie o VAT, które obowiązują od dzisiaj. Poznaj szczegóły tych zmian. 

Co się zmienia w VAT?

Ustawa z 7 lipca zakłada, że obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych będzie powstawał w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju.

Zapłacony w ten sposób podatek będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej.

W przypadku nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw płynnych – realizowanych z wykorzystaniem składu podatkowego lub zarejestrowanego odbiorcy – podmioty te będą płatnikiem VAT.

Do tej pory było tak, że wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw płynnych nie powodowało obowiązku zapłaty podatku VAT, a opodatkowaniu podlegała dopiero jego odsprzedaż w Polsce, z czym wiązało się ryzyko nadużyć.

Jakie zmiany nastąpią w akcyzie?

Głównym celem zmian w ustawie o podatku akcyzowym jest uniemożliwienie „obchodzenia” zabezpieczającej funkcji koncesji na obrót paliwami z zagranicą.

Ustawa zakłada  ograniczenie wykonywania funkcji usługowej przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców.

W praktyce będzie to oznaczało świadczenie usług wyłącznie na rzecz podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce lub podmiotów zagranicznych mających oddział z siedzibą w naszym kraju. Rozwiązanie to będzie dotyczyć wyłącznie nabywania paliw silnikowych. Nie obejmie paliw zwolnionych z akcyzy.

Informację o podmiotach, na rzecz których dokonano w danym miesiącu nabyć wewnątrzwspólnotowych paliw silnikowych, trzeba będzie przekazać nie tylko prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych, ale również ministrowi finansów. Takie rozwiązanie ma usprawnić kontrolę wywiązywania się przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców z obowiązku posiadania przez ich klientów koncesji paliwowej.

Nowe rozwiązania obowiązują od 1 sierpnia 2016 r.

Więcej o VAT sprawdź w tekstach:

ustawa z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1052).
Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat związana z wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Redaktor prowadząca Portalu Finansowo-Księgowego oraz "Orzecznictwa Podatkowego".
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel