Uwaga! Mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy

Samir Kayyali

Autor: Samir Kayyali

Dodano: 9 lutego 2019
plik banknotów EURO na wydrukach z wykresami

Polska będzie miała prawo stosować obowiązkowy split payment w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Sprawdź, jakich branż będzie dotyczył ten obowiązek.

Split payment

Od 1 lipca 2018 r. w polskim systemie podatkowym istnieje mechanizm podzielonej płatności (split payment). Mechanizm ten jest obecnie stosowany dobrowolnie, jeżeli chodzi o przepisy prawa, a teoretycznie decyzja o jego zastosowaniu spoczywa na nabywcy towarów czy usług. Polega on na tym, że podatnik może uregulować na rzecz innego podatnika płatność w taki sposób, gdzie jedynie kwota netto trafi do sprzedawcy, a kwota podatku VAT zostaje przekazana na określone konto bankowe, tzw. rachunek VAT który prowadzi bank sprzedawcy.

Sprzedawca w rzeczywistości ma jednak bardzo ograniczone możliwości dysponowania tymi środkami, co istotnie zmniejsza jego płynność finansową. W praktyce jednak, znaczące podmioty gospodarcze często wywierają presję na kontrahencie obligując go do płatności realizowanej w sposób klasyczny, tj. taki, gdzie całkowita kwota brutto trafia na podstawowe konto bankowe sprzedawcy. Żądanie takie jest oparte o cywilistyczną zasadę swobody umów i nie ulega wątpliwości, że w sferze skutków cywilnych jest uprawnione. Omawiana ma miejscu w szczególności gdy dostawca lub usługodawca jest dużym podmiotem gospodarczym i ma dużą swobodę w dobieraniu sobie kontrahentów.

Korzyści ze stosowanie split payment

Korzyści stosowania mechanizmu podzielonej płatności mogą być widoczne po stronie nabywcy towarów i usług: nabywca regulujący bowiem płatność w ramach tego systemu, zasadniczo, nie będzie podlegał odpowiedzialności solidarnej, w przypadku gdy sprzedawca okaże się być nierzetelnym podatnikiem i nie wpłaci podatku VAT do organu podatkowego.

W praktyce jednak dotyczy to głównie sektora paliwowego. Ponadto nabywca, który w ramach mechanizmu podzielonej płatności będzie regulował swoje zobowiązania w razie zidentyfikowania przez  organy podatkowe nieprawidłowości podatkowych, będzie mógł liczyć na odstąpienie od wymierzenia sankcji oraz zastosowanie wobec niego obniżonych odsetek za zwłokę. Wydaje się jednak, że aktualnie, korzyści te są zbyt mało znaczące dla nabywców, by gremialnie rozliczali oni swoje nabycia procedurą podzielonej płatności.

Z pewnością Ministerstwo Finansów liczyło na większy udział mechanizmu podzielonej płatności w sektorze gospodarczym niż ma to miejsce w rzeczywistości. Być może korzyści, które otrzymują nabywcy są ich zdaniem niesatysfakcjonujące lub presja wywierana przez sprzedawców, by jednak rozliczać się w procedurze standardowej jest znacząca.

Zmiany: Obowiązek stosowania mechanizmu

Z uwagi na fakt, że podatek od towarów i usług jest częścią unijnego systemu podatku VAT, stosowanie pewnych mechanizmów wymaga zgody organów Unii Europejskiej. Przepisy unijne w zakresie VAT nie pozostawiają państwom członkowskim swobody w zakresie wprowadzania obowiązku stosowania mechanizmu split payment w prawie krajowym. Z tego powodu polski rząd wystąpił o zgodę do Komisji Europejskiej na stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w określonych branżach na zasadzie obligatoryjności. Aktualnie Ministerstwo Finansów oczekuje na doręczenie decyzji Komisji Europejskiej, która pozwoli Polsce wprowadzić ww. mechanizm na zasadzie obligatoryjności. Projekt decyzji został już opublikowany, więc decyzja pozytywna dla rządu jest tylko formalnością.

Według projektu decyzji Komisji Europejskiej Polska mogłaby wprowadzić obligatoryjność stosowania mechanizmu podzielonej płatności w okresie 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Formalnie decyzja derogacyjna zostanie Polsce doręczona w lutym 2019 r.

Zgodnie z projektem decyzji, branże, w których Polska mogłaby stosować obligatoryjne zasady płatności podzielonej to m. in. wyroby ze stali, złoto, srebro, części do samochodów, niektóre kategorie metali, telewizory, dyski czy procesory komputerowe. Ponadto, w zakresie usług byłyby to usługi budowlane, wykończeniowe, remontowe i zbliżone.

Warto zwrócić uwagę, że w niektórych z ww. branż aktualnie ustawodawca stosujemy zasady tzw. odwrotnego obciążenia. Mechanizm ten polega na tym, że kwotę podatku VAT należnego wykazuje i rozlicza nabywca towarów i usług, a nie sprzedawca. W przypadku, gdyby został wprowadzony mechanizm split payment, ww. towary i usługi zostałyby wyłączone z mechanizmu odwrotnego opodatkowania. Są to bowiem dwa przeciwstawne i wykluczające się mechanizmy podatkowe.

Raporty i analizy

Jeżeli Polska wprowadzi mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności będzie zobowiązana sukcesywnie Komisji Europejskiej przedstawiać raporty i analizy dotyczące m. in. osiągniętych skutków i efektów wprowadzonych regulacji prawnych. Komisja Europejska przyznała bowiem polskiemu rządowi rację w zakresie w jakim uważa on, że mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności będzie sprzyjał większej przejrzystości podatkowej, zmniejszeniu liczny oszustw podatkowych i przypadków nierzetelnego rozliczania podatku VAT.


Kluczowe jest  jednak to, aby Polska decydując się na wprowadzenia split payment na zasadzie obligatoryjności miała na uwadze nie tylko aspekty prawne i możliwości prawne zmiany przepisów ale również okoliczności i możliwości gospodarcze. Wprowadzenie omawianych  przepisów wymaga z pewnością wprowadzenia rozsądnego okresu vacatio legis tak, by przedsiębiorcy mogli przygotować swoje programy finansowe, płynność finansową i modele działania na nowe, określone regulacje prawne.

Polecamy w Portalu FK nowe video:

Samir Kayyali

Autor: Samir Kayyali

Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Nadzorował szereg badań due diligence oraz uczestniczył w obsłudze rachunkowo-podatkowej przekształceń oraz likwidacji spółek prawa handlowego. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel