Upewnij się, w jaki sposób zaewidencjonować duplikat faktury w rejestrze VAT i JPK

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 8 listopada 2017
Pytanie:  W jaki sposób zaewidencjonować duplikat faktury w rejestrze VAT i JPK? Otrzymaliśmy duplikat wystawiony w czerwcu, dotyczącej zakupu ze stycznia. Faktura pierwotna zaginęła i spółka nie ujęła w kosztach uzyskania przychodów zakupu ze stycznia, więc powinna to uczynić w czerwcu. Czy można ją zaewidencjonować pod datą wystawienia duplikatu?
Odpowiedź: 

W rejestrze VAT i JPK duplikat faktury, o którym mowa, należy zaksięgować w dacie jego otrzymania (zakładając, że faktura pierwotna nie została przez spółkę otrzymana).

W przypadku otrzymywania duplikatów faktur możliwe są – z punktu widzenia powstawania prawa do odliczania podatku naliczonego (z czym wiąże się konieczność księgowania faktur zakupu w ewidencji VAT) – dwa scenariusze.

Pierwszy z nich ma zastosowanie, jeżeli egzemplarz faktury przeznaczony dla nabywcy ulegnie zniszczeniu lub zaginie zanim zostanie otrzymany przez nabywcę. W przypadkach takich otrzymanie duplikatu wywołuje takie same skutki jak otrzymanie faktury pierwotnej, a więc najczęściej skutkuje powstaniem prawa do odliczenia (zgodnie z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT). A zatem w przypadkach takich odliczenie jest możliwe w okresie rozliczeniowym otrzymania duplikatu (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 października 2014 r., nr IPPP1/443-1082/14-2/JŻ).

Drugi ze scenariuszy ma zastosowanie, jeżeli egzemplarz faktury przeznaczony dla nabywcy ulega zniszczeniu lub zaginie po otrzymaniu przez nabywcę. Wówczas otrzymanie duplikatu nie wpływa na okres rozliczeniowy powstania prawa do odliczenia – okresem tym pozostaje okres rozliczeniowy otrzymania przez nabywcę pierwotnego egzemplarza faktury (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej Poznaniu z 24 września 2014 r. – sygn. ILPP4/443-311/14-4/BA).

W przypadkach takich z prawa do odliczenia podatnicy najczęściej mogą korzystać w drodze korekty deklaracji VAT złożonej za okres rozliczeniowy otrzymania egzemplarza faktury, który uległ zniszczeniu lub zaginął (o ile nie upłynęło 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do odliczenia – zob. art. 86 ust. 13 ustawy o VAT).

Pytanie – jak zakładam – pierwszego ze wskazanych przypadków. Oznacza to, że prawo do odliczenia podatku naliczonego powstało w spółce w okresie rozliczeniowym otrzymania przedmiotowego duplikatu. W konsekwencji w rejestrze VAT i JPK duplikat faktury, o którym mowa, należy zaksięgować w dacie jego otrzymania oraz uwzględnić go w deklaracji VAT-7 za czerwiec (względnie w deklaracji VAT-7K za II kwartał).

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel