Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Sposób wystawiania faktur sprzedaży na potrzeby JPK

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 14 lutego 2018
Pytanie:  Spółka dotychczas wystawiała faktury sprzedaży przy użyciu plików excel, które nie umożliwiają przekonwertowanie ich na pliki xml i wysłanie jako JPK_FA. Czy w 2018 roku należy bezwzględnie zacząć wystawiać faktury sprzedaży przy użyciu programu, który umożliwia wygenerowanie JPK_FA? Jeżeli tak, to od kiedy należy to zrobić najpóźniej?
Odpowiedź: 

Nie ma ani nie jest planowane wprowadzenie przepisów wymagających od podatników wystawiania faktur przy użyciu programów komputerowych umożliwiających generowanie plików JPK_FA.

Z art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej Ordynacji podatkowej wynika, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Z kolei art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej stanowi, że struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. To właśnie dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, stanowią Jednolity Plik Kontrolny.

Przepisy te weszły w życie 1 lipca 2016 r., jednak obowiązki z nich wynikające większość podatników obejmą dopiero 1 lipca 2018 r. (zob. art. 29 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1649 ze zm.). Zapewne dotyczy to również spółki, o której mowa.

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że nie ma ani nie jest planowane wprowadzenie przepisów wymagających od podatników wystawiania faktur przy użyciu programów komputerowych umożliwiających generowanie plików JPK_FA. W konsekwencji podatnicy mogą i nadal będą mogli wystawiać faktury w dowolny sposób (nawet ręcznie).

Stosowanie takich programów jest dla podatników jedynie ułatwieniem, gdyż wyłącza konieczność szukania sposobu na wygenerowanie plików JPK_FA, jeżeli organ podatkowy zażąda przekazania tych plików. Tym niemniej do decyzji podatników należy to czy będą korzystać z tej możliwości czy też nie.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel